01 خرداد 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقدمه ای بر اصول نگارش طرح پژوهشی پایان نامه و مقاله با تاکید بر رشته علوم ورزشی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عبدالصالح زر (نفر اول) ، سید علی حسینی (نفر دوم) ، فاطمه احمدی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!