05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش و اندازه گیری ویژه دانشجویان تربیت بدنی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عبدالصالح زر (نفر اول) ، فاطمه احمدی (نفر دوم) ، مهرزاد مقدسی (نفر سوم) ، محمد امین احمدی (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!