04 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مربیگری فوتبال دختران
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران میثم چاله چاله (نفر اول) ، عبدالصالح زر (نفر دوم) ، علیرضا شهسوار (نفر سوم) ، فاطمه احمدی (نفر چهارم) ، مریم زینلی (نفر پنجم)

چکیده

ثبت نشده‌است!