17 آذر 1402
احسان ايزدپناه

احسان ایزدپناه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 09133570349
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
افزایش انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی داخل کانال بوسیله نوسان و دوران سیلندر دایروی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
سیال غیرنیوتنی، سیلندر نوسانی و دورانی، ریزش گردابه، کانال
پژوهشگران امین حسن زاده (نفر اول) ، احسان ایزدپناه (نفر دوم) ، محسن مزیدی شرف آبادی (نفر سوم)

چکیده

افزایش انتقال حرارت در یک کانال خالی تحت شار حرارتی ثابت ناشی از حضور سیلندر، دوران و نوسان آن بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است...