24 تیر 1403
احسان ايزدپناه

احسان ایزدپناه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 09133570349
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی ، دانشگاه یزد ، ایران (1387 - 1392)
  • فوق لیسانس مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی ، دانشگاه یزد ، ایران (1383 - 1385)
  • لیسانس مهندسی مکانیک- گرایش سیالات ، دانشگاه یزد ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • دینامیک سیالات محاسباتی
  • بهبود انتقال حرارت (عددی و تجربی)
  • اثر متقابل سازه-سیال
  • جریان های چند فازی
  • سیالات غیرنیوتنی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
farshid narges moghadam, Ehsan Izadpanah, Younes Shekari, Yasser Amini (2024) Experimental evaluation of shell geometry impact on thermal and exergy performance in helical coiled tube heat exchanger with phase change material Journal of Energy Storage: 83; 110790
3
Ali Ashouri, Ehsan Izadpanah, Yasser Amini, Seyed Hamed Meraji (2024) Effects of splitter plate and mass ratio on flow-induced vibration and heat transfer characteristics of a circular cylinder in turbulent flow: A numerical study INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER: 222; 125168
4
parastoo Gheisari, Ehsan Izadpanah, Seyed Ehsan Habibi (2023) Influence of cylinder rotation in close to a free surface on flow characteristics OCEAN ENGINEERING: 292; 116565
5
زاهد ایمان ، یاسر امینی، احسان ایزدپناه (1402) بررسی عددی برهمکنش سیال-سازه برای پره انعطاف پذیر غیرمتصل در پشت یک استوانه دایرهای مهندسی مکانیک امیرکبیر: 7; 836
6
Zahra Far, Ehsan Izadpanah, Mohamad Hamed Hekmat, Marzie Babaie Rabiee (2023) Effect of vortex-induced vibrations on mass transfer enhancement in a channel with two cylinders in tandem arrangement OCEAN ENGINEERING: 287; 115918-...
7
, Yasser Amini, Ehsan Izadpanah (2023) Numerical investigation of forced convection heat transfer around and through an elliptical porous cylinder JOURNAL OF POROUS MEDIA: 6; 83
8
, Yasser Amini, Ehsan Izadpanah (2023) Heat transfer enhancement of a cylinder by flexible fins in turbulent flow Scientia Iranica: 1; 30
9
Ahmad Zarei, Ehsan Izadpanah, Marzie Babaie Rabiee (2022) Using a nanofluid‑based photovoltaic thermal (PVT) collector and eco‑friendly refrigerant for solar compression cooling system JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 0; 0
10
Zahra Far, Mohamad Hamed Hekmat, Ehsan Izadpanah (2022) Vortex-induced vibration effects on mixing performance Chemical Engineering and Processing-Process Intensification: 182; 109211
11
Mohamad Hamed Hekmat, Mohamad Hosein Khaksar Haghani, Ehsan Izadpanah, Hosein Sadeghi (2022) The influence of energy storage container geometry on the melting and solidification of PCM INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER: 137; 106237
12
13
Ali Ashouri, Ehsan Izadpanah, Mohamad Hamed Hekmat, Yasser Amini (2021) Numerical investigation on two-degree-of-freedom vortex-induced vibration of a circular cylinder in power-law fluids JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS: 292; 104535-...
14
Ehsan Izadpanah, , Mohamad Hamed Hekmat, Yasser Amini (2020) Thermal Performance of Oscillating Blade with Various Geometries in a Straight Channel Journal of Applied and Computational Mechanics: ; ،
15
Ahmad Zarei, Ali Ashouri, , , Ehsan Izadpanah, Yasser Amini (2020) Experimental and numerical study of hydrodynamic performance of remotely operated vehicle OCEAN ENGINEERING: ; ،
16
17
Mohamad Hamed Hekmat, ُSaleh Saharkhiz, Ehsan Izadpanah (2019) Investigation on the thermal mixing enhancement in a T-junction pipe Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: ; ،
18
Ehsan Izadpanah, Ali Ashouri, , Yasser Amini (2019) Effect of vortex-induced vibration of finned cylinders on heat transfer enhancement PHYSICS OF FLUIDS: ; 073604-1، 073604-16
19
Yasser Amini, Saeed Akhavan, Ehsan Izadpanah (2019) Vortex induced vibration of a cylinder in pulsating nanofluid flow JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: ; 12،30
20
مهران پارسایی، محمد سفید، علی اکبر دهقان ، آزاده جعفری، احسان ایزدپناه (1397) حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه با روان کار ویسکوپلاستیک به روش المان طیفی مهندسی مکانیک امیرکبیر: ; ،
21
مهران پارسایی، علی اکبر دهقان ، محمد سفید، آزاده جعفری، احسان ایزدپناه (1397) حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه دو سیال با لزجت های متفاوت به روش المان طیفی مکانیک سازه ها و شاره ها: ; 249،260
22
Ehsan Izadpanah, Yasser Amini, Ali Ashouri (2018) A comprehensive investigation of vortex induced vibration effects on the heat transfer from a circular cylinder INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES: ; 418،405
23
Ehsan Izadpanah, Mohamad Hamed Hekmat, , , Marzie Babaie Rabiee (2018) Numerical simulation of mixing process in T-shaped and DT-shaped micromixers CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS: ; ،
24
25
Ehsan Izadpanah, Ahmad Zarei, Saeed Akhavan, Marzie Babaie Rabiee (2018) An experimental investigation of natural convection heat transfer from a helically coiled heat exchanger INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID: ; ،
26
احسان ایزدپناه، یاسر امینی، علی عاشوری (1396) مطالعه عددی ارتعاش القایی گردابه برای سیلندر دایره ای مهندسی مکانیک امیرکبیر: ; ،
27
Ehsan Izadpanah, Marzie Babaie Rabiee, , (2017) Effect of rotating and oscillating blade on the heat transfer enhancement of non-Newtonian fluid flow in a channel APPLIED THERMAL ENGINEERING: ; 1277،1282
28
نصراله علوی، طاهر ارمغانی، احسان ایزدپناه (1395) انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در محفظه L شکل بافلدار مکانیک سازه ها و شاره ها: ; 311،321
29
, Ehsan Izadpanah, Marzie Babaie Rabiee, Mohamad Hamed Hekmat (2016) Effect of cylinder geometry on the heat transfer enhancement of powerlaw fluid flow inside a channel Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: ; ،
30
Seyed Ehsan Habibi, Ehsan Izadpanah, Yasser Amini (2016) Applicability of continuum based models in designing proper carbon nanotube based nanosensors COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE: ; 322،330
31
, Ehsan Izadpanah, , Seyed Ehsan Habibi (2015) Convective heat transfer enhancement in a parallel plate channel by means of rotating or oscillating blade in the angular direction APPLIED THERMAL ENGINEERING: ; 248،257
32
33
مجتبی دهقان منشادی ، مرضیه بابایی ربیعی، وحیده دشتی، احسان ایزدپناه (1392) بررسی جریان لایه مرزی با استفاده از داده های حاصل از جریان سنج سیم داغ و به کارگیری شبکه عصبی مکانیک سیالات و آیرودینامیک: ; 9،18
34
مقالات در همایش ها
1
پرستو قیصری، احسان ایزدپناه، سید احسان حبیبی (1401) شبیه سازی عددی جریان سیال همراه با انتقال حرارت از استوانه دایره ای نزدیک سطح آزاد سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ایران، تهران
2
مهران پارسایی، محمد سفید، علی اکبر دهقان ، آزاده جعفری، احسان ایزدپناه (1396) شبیه سازی جریان چندلایه حلقه - هسته درون کانال به روش المان طیفی سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
3
مسعود باغساز، محسن ایزدی، احسان ایزدپناه (1394) آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی با استفاده از پارامتر نسبت طول به عمق پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
4
مسعود باغساز، محسن ایزدی، احسان ایزدپناه (1394) بررسی اثر تشعشع خورشید و دمای محیط بر عملکرد هواگرمکن خورشیدی پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5
احسان ایزدپناه، محمود شرافی، علی سعیدی نژاد ، مرضیه بابایی ربیعی (1394) بررسی تجربی اثر تولیدکنندههای گردابه بر افزایش انتقال حرارت روی صفحه تخت هفتمین همایش ملی مبدل های گرمایی
6
مرضیه بابایی ربیعی، شهرام طالبی، احسان ایزدپناه (1394) عملکرد فیلتر فیبری در حال بارگذاری در مقایسه با فیلتر همواره تمیز شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
7
احسان ایزدپناه، مینا پورغلام، شهرام طالبی، مرضیه بابایی ربیعی، رسول معتمدی (1394) اثر دوران پره بر افزایش انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی داخل کانال شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8
امین حسن زاده ، احسان ایزدپناه، محسن مزیدی شرف آبادی (1394) افزایش انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی داخل کانال بوسیله نوسان و دوران سیلندر دایروی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
9
احسان ایزدپناه، یاسین موحد، شاهین غریب زاده ، مرضیه بابایی ربیعی (1394) مطالعه عددی تاثیر پارامترهای هندسی و میدانی بر دبی خروجی از دودکش کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
10
هادی حسن زاده ، احسان ایزدپناه، محسن مزیدی شرف آبادی (1394) بررسی اثر هندسه تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت جریان سیال غیر نیوتنی بر روی دسته لوله ها نخستین همایش ملی ساخت، تولید و توزیع
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد جامه خورشید، آرش خسروی، احسان ایزدپناه (1397) ارزیابی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
2
روح اله فاتحی، احسان ایزدپناه، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، مرضیه بابایی ربیعی، محسن عباسی، یاسر امینی، غلامرضا ایمانی (1396) مطالعات و مدل سازی فرایند شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی – رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
3
پایان‌نامه
1
پدرام لطیف کار، احسان ایزدپناه، سید حامد معراجی، محمد واقفی (1402) بررسی عددی ارتعاش القا شده ناشی از گردابه دو استوانه پشت سرهم نزدیک سطح آزاد
2
3
4
5
6
7
8
9
مهران پارسایی برازجانی ، محمد سفید، علی اصغر نقی ها ، احسان ایزدپناه، آزاده جعفری (1397) شبیه سازی جریان ھسته ای/ حلقوی سیال ویسکوالاستیک/ ویسکوپلاستیک به روش المان طیفی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی (اکنون- 1400) (1400 - اکنون)
  • دبیر شورای رفاهی (1399-1398) (1398 - 1399)
بیشتر