15 آذر 1402
ابراهيم صحافي زاده

ابراهیم صحافی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات درس

عنوان ساختمان داده ها و الگوریتمها
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است