02 مهر 1402
ابراهيم صحافي زاده

ابراهیم صحافی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

علایق پژوهشی

  • Computational Epidemiology
  • Soft Security
  • Complex Network Analysis
  • Agent-Based Modeling
  • Machine Learning
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2022) Soft rumor control in mobile instant messengers PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 609; 128359
2
Ebrahim Sahafizadeh, MohammadAli Khajeian (2021) Modeling the Dynamics and Forecasting the fourth Peak of COVID-19 in Iran Using PSO Algorithm International Journal of Epidemiologic Research: Vol 8 - Issue 4; 140-145
3
Ebrahim Sahafizadeh, Samaneh Sartoli (2020) Rising summer temperatures do not reduce the reproduction number of COVID-19 JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE: 7; ،
4
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2020) A Model for Social Communication Network in Mobile Instant Messaging Systems IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS: 7; 68 - 83
5
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2018) The impact of group propagation on rumor spreading in mobile social networks PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 506; 412-423
مقالات در همایش ها
1
ابراهیم صحافی زاده، بهروز ترک لادانی (1399) کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی با استفاده از سازوکارهای امنیت نرم هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس