04 اردیبهشت 1403
ابراهيم صحافي زاده

ابراهیم صحافی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

علایق پژوهشی

  • Computational Epidemiology
  • Soft Security
  • Complex Network Analysis
  • Agent-Based Modeling
  • Machine Learning
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2022) Soft rumor control in mobile instant messengers PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 609; 128359
2
ابراهیم صحافی زاده، بهروز ترک لادانی (1400) کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی با استفاده از سازوکارهای امنیت نرم منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات: 19; 32-41
3
Ebrahim Sahafizadeh, MohammadAli Khajeian (2021) Modeling the Dynamics and Forecasting the fourth Peak of COVID-19 in Iran Using PSO Algorithm International Journal of Epidemiologic Research: Vol 8 - Issue 4; 140-145
4
Ebrahim Sahafizadeh, Samaneh Sartoli (2020) Rising summer temperatures do not reduce the reproduction number of COVID-19 JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE: 7; ،
5
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2020) A Model for Social Communication Network in Mobile Instant Messaging Systems IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS: 7; 68 - 83
6
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2018) The impact of group propagation on rumor spreading in mobile social networks PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 506; 412-423
مقالات در همایش ها
1
آرین قره محمدزاده قشقایی، ابراهیم صحافی زاده (1402) بررسی الگوریتم های تشخیص جوامع در شبکه های پیچیده اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار، ایران، شیراز
2
ابراهیم صحافی زاده، بهروز ترک لادانی (1399) کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی با استفاده از سازوکارهای امنیت نرم هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مهدی آزادی مطلق، ابراهیم صحافی زاده، رضا شرف دینی، غلامرضا احمدی (1401) پژوهش در خصوص ارائه خدمات امنیتی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک1 دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
ابراهیم صحافی زاده (1402) نرم افزار برنامه ریزی آموزشی
2
ابراهیم صحافی زاده (1402) نرم افزار فراخوان جذب
3
ابراهیم صحافی زاده (1401) نرم افزار برنامه ریزی کلاسی
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس