24 تیر 1403
حسن الهياري

حسن الهیاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07733445214
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان سفرنامه جيوواني فرانچسكو جملل كارري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله دانشنامه خلیج فارس
شناسه DOI
پژوهشگران حسن الهیاری (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!