15 آذر 1402
حسن الهياري

حسن الهیاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07733445214
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان اللهورديخان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله دانشنامه خلیج فارس
شناسه DOI
پژوهشگران حسن الهیاری (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!