05 تیر 1403
حسن الهياري

حسن الهیاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07733445214
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان سيادت و جنسيت(بررسي مفهوم سيادت در دو نسخ خطي نويافته)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهشنامه زنان
شناسه DOI
پژوهشگران حسن الهیاری (نفر اول) ، محمدرضا قلی زاده (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!