04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
کشتی رانی کارون
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حبیب اله سعیدی نیا (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!