04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
پدیده مهاجرت و تحولات آن در منطقه خلیج فارس در قرن بیستم
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Mhajrt- the Persian Gulf Persian Gulf Persian Gulf region
پژوهشگران زنده بودی فریبا (دانشجو) ، حمید اسدپور (استاد راهنما) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد مشاور)

چکیده

During the twentieth century was the main reason for the large migrationsThis area should be sought in specific historical events