04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اوضاع اقتصادی اجتماعی گناوه با تاکید بر پدیده قاچاق در دوره پهلوی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Gnavh- Kala- trafficking trade in the Persian Gulf businessmen.
پژوهشگران ذاکری یاسر (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، محمدرضا قلی زاده (استاد مشاور)

چکیده

The economic and social Pavza Ganaveh with emphasis on the phenomenon of smuggling and using existing documents and express check. And the answer is that the phenomenon of smuggling going to affect the socio-economic situation prevailing in the port Ganaveh has Pahlavi. The underlying hypothesis is that the phenomenon of smuggling and effective role in the economic and social conditions in the period under study is the port.