04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مهاجرت تجار دهدشتی به بوشهردر عصر قاجار
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
479
پژوهشگران پروانه شاهرخ مقدم (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، حمید اسدپور (استاد مشاور)

چکیده

ارونق تجارت در بوشهر و خلیج فارس در عهد قاجار باعث مهاجرت تجار به بوشهر شد . مهاجرت تجار دهدشتی نیز بسیار مهم بود