04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بندر دیر در دوره پهلوی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
107
پژوهشگران حمید احمدی (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، علی رسولی (استاد مشاور)

چکیده

0