04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاریخ سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و تحولات آن در دوره پهلوی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بنادر دریانوردی، گمرکات ، دوره پهلوی
پژوهشگران سعید کبگانی (دانشجو) ، حمید اسدپور (استاد راهنما) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد مشاور)

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی تاریخچه سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر در دوره پهلوی و تحولات آن می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای وبررسی و مطالعه گزارش پژوهش های میدانی استفاده شده است. اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، قسمتى از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را تشکیل می دهد. سال ها قبل از تاسیس سازمان بنادر دریانوردی در بندر بوشهر اداره ای به عنوان شعبه گمرکات جنوب تاسیس گردید. این اداره وظیفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ایران از ورود و صدور کالاهاى قاچاق از راههاى دریایى جنوب نیز جلوگیرى نماید و در حقیقت وظایف امور بندرى و دریایى را شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت. شهر بوشهر در اواخر عصر قاجاریه و به ویژه از دوره ناصرالدین شاه قاجار از اهمیت بسیار برخوردار شد و درواقع مهم ترین بندر واردات و صادرات کالا محسوب می شد. بندر بوشهر در دوره پهلوی اول تحت شرایط خاص داخلی و منطقه ای به تدریج رونق پیشین خود را از دست داده و جایگاه برتر خود را در میان بنادر خلیج فارس از دست داد. کیفیت افول این بندر در دوره پهلوی اول بر اساس مطبوعات در سه بعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.