04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاریخچه مدارس دخترانه استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
تاریخچه مدارس دخترانه استان بوشهر
پژوهشگران محبوبه خدرزاده (دانشجو) ، حمید اسدپور (استاد راهنما) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد مشاور)

چکیده

تاریخچه مدارس دخترانه استان بوشهر