04 مرداد 1403
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتش ایران وتحولات آن ازافشاریه تا پایان قاجاریه
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ارتش ایران افشاریه زندیه قاجاریه
پژوهشگران عبدالرسول زارعی (دانشجو) ، حمید اسدپور (استاد راهنما) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد مشاور) ، محمد منصوری مقدم (استاد مشاور)

چکیده

ارتش ایران وتحولات آن ازافشاریه تا پایان قاجاریه