08 آذر 1402
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير تمرين استقامتي و عصاره متانولي گلدر (Otostegia Persica) بر سطوح سرمي بتاتروفين و تغييرات هيستوپاتولوژيكي پانكراس در رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله فیزیولوژی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، محسن ثالثی (نفر دوم) ، مریم کوشکی جهرمی (نفر سوم) ، جواد ساجدیان فرد (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!