28 خرداد 1403
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ، شیراز ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: تاثیر یک دوره تمرین استقامتی همراه با عصاره گلدر بر بیان ژن pgc1 و هورمون بتاتروفین رت های دیابتی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
اتوسا زندوکیلی، عبدالصالح زر، حمیدرضا صادقی پور (1403) تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با مکمل یاری اسپیرولینا پلاتنسیس بر بیان ژن پارامترهای اکسیداتیو عضله در قلبی رت های نر مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش: 2; 13
2
Ahmad Delbari, Fatemeh ahmadi, Abdosaleh Zar, atusa zandevakili, Hamid Reza Sadeghipour, Jamie Sims (2024) Living in urban or rural environments affect the sleep quality of the elderly in Bushehr (Southern Iran): emphasizing the active and inactive of the elderly BMC PUBLIC HEALTH: 24; 1-10
3
حمیدرضا صادقی پور، فاطمه رئیسی، عبدالصالح زر (1402) تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مکمل یاری اسپیرولینا بر مسیر پیام رسانی Wnt/ GSK-3β / TSC2/ S6K بافت کلیه رت های نر مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش: 11; 1
4
Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Martin Hofmeister (2023) Comparison of Sleep Quality in Active and Inactive Students During the COVID-19 Pandemic in Iran annals of military and health sciences research: 21(3); e141489
5
حمیدرضا صادقی پور، منیره کوچکی، سید محسن آوندی، عبدالصالح زر (1402) تاثیر تمرین عملکردی شدید کراس فیت HIFT) ) و تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی واسپین در زنان چاق سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 3; 10
6
Abdosaleh Zar, Sara Zare karizak, Hamid Reza Sadeghipour (2023) Evaluation of Social Happiness in Active and Inactive Adolescents in Coronavirus Period Journal of the Dow University of Health Sciences (JDUHS): 17 (2); 1-5
7
Abdosaleh Zar, Hamid Reza Sadeghipour, Sara Zare karizak (2023) Evaluation of Health-related Quality of Life in Active and Inactive Adolescents in the COVID-19 Pandemic annals of military and health sciences research: Vol.20, issue 4; e133632; 1-4
8
عبدالصالح زر، حمیدرضا صفری، مژگان ملک نصب، حمیدرضا صادقی پور (1401) بررسی ارتباط رفاه اجتماعی با سلامت اجتماعی و قصد مشارکت ورزشی در بین زنان سلامت و بهداشت: 13; 189-198
9
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، سلمان علوی، حمیدرضا صادقی پور (1401) بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی افراد مصرف­ کننده دخانیات علوم مراقبتی نظامی: 9; 79-87
10
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, seyed ali hoseieni, Hamid Reza Sadeghipour, Roger Ramsbottom (2022) An investigation into the health related quality of life (HRQoL) of older women living in nursing homes in Iran with particular reference to physical activity CITIES: 131; 4
11
Abdosaleh Zar, Hamid Reza Sadeghipour, Fatemeh ahmadi, Pantelis Nikoladis, mohammad amin safari, mohammad hassan keshavarz, Roger Ramsbottom (2022) Investigating the Relationship between Big Five Personality Traits and Sports Performance among Disabled Athletes Biomed Research International: 2022; 7
12
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی، حمیدرضا صادقی پور (1400) بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد سلامت عمومی و امید به زندگی در سربازان علوم مراقبتی نظامی: 4; 373-381
13
Maliheh Shaker, Gholam Reza Khamisi Pour, Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Behroz Naeimi, (2021) Effect of resistance training and garlic extract on insulin sensitivity/resistance and biochemical parameters in diabetic rats COMPARATIVE EXERCISE PHYSIOLOGY: 18; 1-8
14
Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Ali Pakizeh, Roger Ramsbottom (2021) Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran CITIES: In press; 1-5
15
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Hamid Reza Sadeghipour, Abolfazl shayan nooshabadi (2020) Investigating the effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in consumers of tobacco Jorjani Biomedicine Journal: 8(2); 6
16
Hamid Reza Sadeghipour, Golan Yeganeh, Abdosaleh Zar, , , Marco Bernardi (2020) The effect of 4-week endurance training on serum levels of irisin and betatrophin in streptozotocin- induced diabetic rats ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 5; 1-7
17
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی، حمیدرضا صادقی پور (1398) بررسی کیفیت زندگی و کیفیت خواب سربازان فعال و غیرفعال سلامت و بهداشت: ; 359368
18
رحمت الله میربلوچی ، محسن ثالثی، مجید چهارده چریک ، مریم کوشکی جهرمی ، حمیدرضا صادقی پور (1398) تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا: ; ،
19
20
حمیدرضا صادقی پور، صمد اکبرزاده، محسن ثالثی، پرویز فرزادی نیا (1397) بررسی تاثیر 4 هفته تمرین استقامتی بر تغییرهای سطوح سرمی بتاتروفین و بافت پانکراس رتهای دیابتی پژوهش در پزشکی: ; 86،92
21
حمیدرضا صادقی پور، محسن ثالثی، علیرضا ربیعی زاده (1397) تأثیر 4 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1 بافت چربی، غلظت سرمی ANGPTL8 و عملکرد سلول های بتای رت های نر دیابتی مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا: ; ،
22
نادر رهنما، عفت بمبئی چی ، حمیدرضا صادقی پور (1395) آیا تمرینات مقاومتی بر تعادل و انعطاف پذیری بیماران مبتلا به سرطان پروستات تأثیر دارد؟ مطالعات طب ورزشی: ; 63،76
23
حمیدرضا صادقی پور، محبوبه جهانیان، سیده راضیه موسوی (1394) بررسی چالش ها و فرصت های ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن مطالعات راهبردی ورزش و جوانان: ; ،
24
Hamid Reza Sadeghipour, , (2015) The effect of 12 weeks of aerobic interval training on chemerin, Vaspin and insulin resistance index in overweight students Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services: ; ،
25
حمیدرضا صادقی پور، نادر رهنما، عفت بمبئی چی ، مریم خیرده (1393) تاثیر برنامه تعادلی ستاره بر بازتوانی آسیب اسپرین مچ پا پژوهش در علوم توانبخشی: ; ،
26
, , , Hamid Reza Sadeghipour (2014) Effect of a Walking Program on Metabolic Syndrome Indexes in Non-athlete Menopausal Women during 8 Weeks Journal of Babol University of Medical Sciences: ; ،
27
حمیدرضا صادقی پور، نادر رهنما، علی باقر نظریان (1391) تأثیر زمان های روز بر بازتوانی آسیب اسپرین مچ پا و میزان آسیب مجدد مطالعات طب ورزشی: ; ،
28
حمیدرضا صادقی پور، نادر رهنما، عبدالحمید دانشجو، عفت بمبئی چی (1391) تأثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا 11 بر قدرت ایزومتریک عضلات چهار سر و همسترینگ فوتبالیس تهای جوان حرفه ای ایران پژوهش در علوم توانبخشی: ; ،
29
نادر رهنما، عفت بمبئی چی ، علی باقر نظریان ، محمد رضا باتوانی ، حمیدرضا صادقی پور (1390) نیمرخ آسیب های مردان و زنان کاراته کای حرفه ای ایران طب ورزشی: ; ،
30
, , , , , Hamid Reza Sadeghipour (2011) Effects of Yoga on Depression in Women with Multiple Sclerosis Journal of Isfahan Medical School: ; ،
مقالات در همایش ها
1
فاطمه رئیسی، حمیدرضا صادقی پور، عبدالصالح زر (1402) مروری بر گیاهان دارویی موثردر تندرستی و عملکرد ورزشی: با رویکرد تقسیم بندی بر اساس نوع اثر گذاری اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی، ایران، اردبیل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حمیدرضا صادقی پور، مهدی زنده بودی، ابراهیم مزارعی (1401) طراحی مدل توسعه گردشگری ماجراجویانه در استان بوشهر با تأکید بر ورزش های آبی و ساحلی دانشگاه خلیج فارس
2
عبدالصالح زر، محمد حسن کشاورز، محمد امین صفری، حمیدرضا صادقی پور، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول( با تاکید بر ورزش-های انفرادی) دانشگاه خلیج فارس
3
عبدالصالح زر، محمد امین صفری، محمد حسن کشاورز، حمیدرضا صادقی پور (1400) بررسی رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول( با تاکید بر ورزش-های تیمی) دانشگاه خلیج فارس
4
عبدالصالح زر، محمد امین صفری، حمیدرضا صادقی پور، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه مزاج و شخصیت با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول ( با تاکید بر ورزش های انفرادی) دانشگاه خلیج فارس
5
عبدالصالح زر، محمد امین صفری، حمیدرضا صادقی پور، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه مزاج و شخصیت با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول ( با تاکید بر ورزش های تیمی) دانشگاه خلیج فارس
6
7
پایان‌نامه
کتاب
1
محسن ثالثی، حمیدرضا صادقی پور، امین مهرابی (1393) تغذیه ورزشی پیشرفته شابک:978-600-5543-65-0
2
نادر رهنما، حمیدرضا صادقی پور، سپیده رهنما (1392) ارزیابی پوسچر شابک:978-600-6904-33-7
3
نادر رهنما، محمد فرامرزی، حمیدرضا صادقی پور (1392) علم تمرین فوتبال شابک:978-600-6904-50-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم ورزشی (1399 - اکنون)
بیشتر