24 تیر 1403
خداكرم سليمي فرد

خداکرم سلیمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تحقیق در عملیات
تلفن: 07731222118
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

معرفی

دانشیار تحقیق در عملیات، الگوریتمهای فراابتکاری، بهینه سازی هوشمند، هوش رایانشی، مسیردهی خودرو، شبیه سازی، شبکه های پتری، واکاوی نیروی انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تحقیق در عملیات ، دانشگاه لنکستر ، انگلستان (1377 - 1382)
  عنوان رساله: مدل سازی و تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم های مدیریت گردش کار با استفاده از پتری نت رنگی سلسله مراتبی زمان مند
 • فوق لیسانس مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات ، تربیت مدرس ، ایران (1368 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: بکارگیری تئوری صف و شبیه سازی در بهبود عملکرد بندر بوشهر
 • لیسانس مدیریت صنعتی ، شیراز ، ایران (1363 - 1367)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • هوش رایانشی (آمیخته بهینه سازی هوشمند و یادگیری ماشین، داده کاوی)
 • الگوریتمهای فراابتکاری، بهینه سازی هوشمند، شبیه سازی
 • تحقیق در عملیات در سلامت، حمل و نقل، نفت و گاز، بخش عمومی و انرژی
 • مسیریابی خودرو (مسیریابی سبز، پایداری، بحران)
 • واکاوی نیروی انسانی
 • بهینه سازی هوشمند در نفت، گاز و انرژی
 • شبیه سازی (عامل بنیان، گسسته پیشامد، پویایی سیستمها)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ramin Pabarja, Gholamreza Jamali, Khodakaram Salimifard, Ahmad Ghorbanpour (2024) Analysis of the LARG of the Hospital Medical Equipment Supply Chain Using the Fuzzy Inference System international journal of research in industrial engineering: 13; 116-151
2
Mostafa Dianati-Nasab, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi, Sara Saadatmand, Mohammad Fararouei, Thierry Chaussalet, Samira Dehdar, Kosar S. Hosseini, Behshid Jiavid-Sharifi (2024) Machine learning algorithms to uncover risk factors of breast cancer: insights from a large case-control study Frontiers in Oncology: 13; 1276232
3
Samira Dehdar, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi, Maryam Marzban, Sara Saadatmand, Mohammad Fararouei, Mostafa Dianati-Nasab (2023) Applications of different machine learning approaches in prediction of breast cancer diagnosis delay Frontiers in Oncology: 13; 1-10
4
Sara Saadatmand, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi, Alex Kuiper, Maryam Marzban, Akram Farhadi (2022) Using machine learning in prediction of ICU admission, mortality, and length of stay in the early stage of admission of COVID-19 patients ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH: 2022; 1-29
5
, Khodakaram Salimifard, Amir H. Gandomi, Thierry Chaussalet (2022) Application of Job Shop Scheduling Approach in Green Patient Flow Optimization using a Hybrid Swarm Intelligence COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING: 2022; 108603
6
, Khodakaram Salimifard, Amir H. Gandomi, Thierry Chaussalet (2022) Care process optimization in a cardiovascular hospital: an integration of simulation–optimization and data mining ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH: 2022; 708-737
7
Sara Saadatmand, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi, Maryam Marzban, Ahmad Naghibzadeh-Tahami (2022) Predicting the necessity of oxygen therapy in the early stage of COVID-19 using machine learning MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING: 60; 1-12
8
Sara Saadatmand, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi (2022) Analysis of non-pharmaceutical interventions impacts on COVID-19 pandemic in Iran NONLINEAR DYNAMICS: 2022; 1-14
9
, Khodakaram Salimifard (2021) A simulation–optimization approach for measuring emergency department resilience in times of crisis OPERATIONS RESEARCH FOR HEALTH CARE: 31; 100326
10
خداکرم سلیمی فرد، محمدحسین کبگانی (1400) به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری دو هدفه برای مسیریابی خودروهای امدادی با در نظر گرفتن خرابی مسیر و خرابی خودروها تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 18; 37-58
11
Mohamed Abd Elaziz, Davood Mohammadi, Diego Oliva, Khodakaram Salimifard (2021) Quantum marine predators algorithm for addressing multilevel image segmentation APPLIED SOFT COMPUTING: 76; 107598-...
12
Mohammad Qaleh Shakhany, Khodakaram Salimifard (2021) Predicting the Dynamical Behavior of COVID-19 Epidemic and the Effect of Control Strategies Chaos, Solitons and Fractals: X: 8; 110823-...
13
Khodakaram Salimifard, Jingpeng Li, Davood Mohammadi, (2020) A multi objective volleyball premier league algorithm for green scheduling identical parallel machines with splitting jobs APPLIED INTELLIGENCE: 2020; 1-19
14
Khodakaram Salimifard, (2020) A Network-Based Solution for the Fair Student-to-School Allocation International Journal of Management and Decision Making: ; ،
15
, Khodakaram Salimifard, , (2020) Multi-objective volleyball premier league algorithm KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS: ; ،
16
17
, Khodakaram Salimifard, , (2020) The green vehicle routing problem: A systematic literature review JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: ; 1،19
18
خداکرم سلیمی فرد، میثم نخعی، زهرا زارع، رضا مغدانی (1398) روش آمیخته ابتکاری برای انتخاب مدل کاری و زمان‎بندی کارکنان شرکت‎های پتروشیمی مدیریت صنعتی: ; 551574
19
خداکرم سلیمی فرد، محبت جاویدفر، زهرا محمدی زاده (1397) یک مدل تحلیلی برای سنجش عامل های مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; 75100
20
, Khodakaram Salimifard (2018) Volleyball Premier League Algorithm APPLIED SOFT COMPUTING: ; 161،185
21
خداکرم سلیمی فرد، ابراهیم حیدری، زهرا مرادی، رضا مغدانی (1396) گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه یافت چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی تحقیقات مالی: ; 483504
22
خداکرم سلیمی فرد، رحیم قاسمیه، اسماعیل پاسبان (1396) بالانس عمودی خطوط مونتاژ چندسویه با الگوریتم شبیه سازی تبرید مدیریت تولید و عملیات: ; 21،44
23
خداکرم سلیمی فرد، رحیم قاسمیه، میثم دسترنج (1395) یک روش ترکیبی نوین برای مسئل انتخاب ماشین آلات و تجهیزات تولیدی مدیریت تولید و عملیات: ; 21،44
24
خداکرم سلیمی فرد، مهدی انصاری (1395) مدل سازی و شبیه سازی سامانة ترافیک شهری با شبکه های پتری رنگین مدیریت صنعتی: ; 381،404
25
26
حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد، رضا مغدانی (1394) بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو در سنجش عوامل ریسک پروژه های فناوری اطلاعات مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; 77،95
27
خداکرم سلیمی فرد، بدریه رضایی، آزاده رجبی (1394) شناسایی و اولویت بندی معیارهای مدیریت ارتباط با شهروندان در سازمان‏های دولتی چشم انداز مدیریت دولتی: ; 505524
28
خداکرم سلیمی فرد، رحیم قاسمیه، اسماعیل پاسبان (1394) بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره با الگوریتم جستجوی ممنوع نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید: ; 355370
29
خداکرم سلیمی فرد، عباس عباسی زاد ، رضا سیاوشی (1394) شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر پذیرش BYOD در سازمان­ها با رویکردی فازی مدیریت فناوری اطلاعات: ; 769788
30
خداکرم سلیمی فرد، عبدالرسول خسروی، پاک امید، اسماعیل پاسبان، زهرا صفایی (1393) مدل سازی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آر.اف.آی.دی در کتابخانه (نمونۀ موردی: کتابخانۀ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر) تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی: 48; 105-120
31
داریوش محمدی زنجیرانی، خداکرم سلیمی فرد، شهلا یوسفی دهبیدی (1393) بررسی عملکرد متداولترین تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه یابی تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان: ; 65،84
32
محمدصادق مرادی، خداکرم سلیمی فرد (1393) عوامل کلیدی موفقیت سازمان 2 و اولویت بندی آن ها مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; 63،86
33
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی (1393) تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی های مکان های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان تحقیقات بازاریابی نوین: ; 85104
34
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی (1393) XML تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی های مکان های تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی (مورد مطالعه عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) تحقیقات بازاریابی نوین: ; 84،104
35
خداکرم سلیمی فرد، لیلا کشتکار، محمدصادق مرادی (1393) بهبود عملکرد بخش اورژانس با بکارگیری شبیه سازی بیمارستان: ; 9،15
36
خداکرم سلیمی فرد، سید یعقوب حسینی، محمدصادق مرادی (1393) بهبود فرایندهای بخش اورژانس بیمارستان با استفاده از شبیه سازی رایانه ای مدیریت سلامت: ; 62،72
37
عبدالمجید مصلح، خداکرم سلیمی فرد، محمد رضا صادقی کیا (1393) شناسایی عوامل انسانی و مدیریتی مؤثر بر نوآوری در پالایشگاه های گاز مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; 201،232
38
Khodakaram Salimifard, (2014) A green routing problem: optimising CO2 emissions and costs from a bi-fuel vehicle fleet International Journal of Advanced Operations Management: ; 27،57
39
خداکرم سلیمی فرد، خدیجه مصطفایی (1392) بکارگیری برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب آب و خاک: ; 282291
40
خداکرم سلیمی فرد، غلامرضا جمالی (1392) زمان بندی درس های دانشگاه با بکارگیری هیوریستیک فرادست برمبنای گراف مدیریت صنعتی: ; 49،70
41
Hamid Shahbandarzadeh, Khodakaram Salimifard, (2013) Application of Monte Carlo simulation in Assessment of European Call Options Iranian Journal of Management Studies: ; 7،25
42
حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد، احمد قربان پور (1391) آمیخته مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره ی تأمین پژوهشنامه مدیریت اجرایی: ; ،
43
44
Seyed Yaghoub Hosseini, Khodakaram Salimifard, Shahrbanoo Yadollahi (2012) On the Effects of Organizational Culture on E-Learning Readiness: An Iranian Experience International Journal of Social Ecology and Sustainable Development: ; 42،52
مقالات در همایش ها
1
سعادتمند سارا، فاطمه آبادی، خداکرم سلیمی فرد (1398) بررسی رضایتمندی بیمار از خدمات درمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
2
حجت تنگسیراصل، خداکرم سلیمی فرد (1398) بایستگی تولید برق هسته ای: واکاوی پویایی اثرگذاری جمعیت و رد پای کربن اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
3
علی رضا زارع، غضنفر (حامد) جباری، خداکرم سلیمی فرد (1398) بررسی اثرشلاقی در زنجیره تامین دارو با در نظر گرفتن تحریم های پسا برجامی: بکارگیری روش شناسی پویایی سیستم اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
4
سمیرا دهدار، رامین پابرجا، خداکرم سلیمی فرد (1398) مدیریت پورتفولیوی پروژه با رویکرد پویایی سیستم اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
5
فائزه مردانیان شهری ، خداکرم سلیمی فرد (1398) یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی تولید کارخانه چینی اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران، مشهد
6
خداکرم سلیمی فرد، غلامرضا جمالی، سارا بهبهانی نژاد (1398) مدیریت زمان و منابع پروژه های ساختمانی با استفاده از پتری رنگی و الگوریتم ژنتیکی کنفرانس بین المللی اتوماسیون، مدیریت رایانشی و فناوری
7
محمد ماندگار، خداکرم سلیمی فرد، کوروش قیصری (1397) ارایه مدلی جهت بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات در سیستم های ایمنی نیروگاه اتمی چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
8
خداکرم سلیمی فرد، مهرناز منصوری (1397) مکان یابی و تخصیص آمبولانس با رویکرد آمیخته تئوری صف (شبیه سازی) و برنامه ریزی عدد صحیح دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
9
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، فهیمه شمسی (1393) مسیریابی اتوبوسهای درون شهری راهکاری برای بهبود مدیریت حمل و نقل دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت،توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
10
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، سنا مگاطیف (1393) بازخوانی تکنیک های حل مسئله زمانبندی اتاق عمل جراحی دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت،توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
11
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، سنا مگاطیف (1393) مدلی برای سنجش رضایت کارکنان اتاق عمل از زمانبندی عمل ها در بیمارستان دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت،توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
12
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، سارا بی غرض (1392) به سوی یک پخشایش غیر تبعیض آمیز فرستهای آموزشی: یک رویکرد مدلسازی ریاضی پنجمین کنفرانس علمی بین المللی توسعه اقتصادی و اجتماعی
13
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی (1392) شناسائی و اهمیت سنجی ویژگیهای مکانهای تاریخی ایران از دید گردشگران خارجی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14
منیژه بحرینی زاد، خداکرم سلیمی فرد، زینب زمانی، ابراهیم زمانی (1392) یک مدل مفهومی برای عاملهای اثرگذار بر خرسندی جهانگردان دومین همایش جهانی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15
خداکرم سلیمی فرد، سید یعقوب حسینی (1392) بهبود فرایندهای اورژانس با استفاده از پتری نت رنگی سی و چهارمین کنفرانس بین المللی کاربرد و تئوری پتری نت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
خداکرم سلیمی فرد، سعادتمند سارا، محمد قلعه شاخانی (1399) سیاستگذاری در مدیریت بحران فراگیری ویروس کرونا در ایران : بکارگیری رویکرد پویایی بر پایه آشوب دانشگاه خلیج فارس
2
خداکرم سلیمی فرد، سعادتمند سارا، محمد قلعه شاخانی (1399) سیاست‏گذاری در مدیریت بحران فراگیری ویروس کرونا در ایران: بکارگیری رویکرد پویایی بر پایه آشوب دانشگاه خلیج فارس
3
پایان‌نامه
1
سمیرا دهدار، خداکرم سلیمی فرد، ثیری چاوساله، رضا محمدی (1403) پیش بینی تشخیص و پیش آگاهی از عود و متاستاز سرطان پستان با استفاده از هوش مصنوعی
2
3
4
5
6
7
8
9
رضا مغدانی، خداکرم سلیمی فرد، امره دمیر، عبدالکادر بنیتو (1399) بهینه سازی مسیریابی خودروسبز با یک روش فرا ابتکاری
10
سید سجاد مجاهد الموسوی، خداکرم سلیمی فرد، احمد قربان پور (1399) زمانبندی دوره های آموزشی کارکنان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
زندوی فروغ، حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد (1393) یک مدل نوین برای مسئله حمل و نقل مواد خطرناک
22
23
فهیمه شمسی، خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده (1393) مسیریابی خطوط اتوبوس رانی شهری بوشهر با استفاده ازنظریه گراف و الگوریتم ژنتیک
24
25
26
27
لیلا کشتکار، خداکرم سلیمی فرد، داریوش محمدی زنجیرانی (1392) بهبود در مدیریت منابع بیمارستان با بکارگیری شبیه‏ سازی و بهینه ‏سازی شبیه‏ سازی شده
28
سارا بی غرض ، خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده (1392) بکارگیری مدل حمل و نقل چند کالایی در مسئله تخصیص دانش آموزان به مدرسه
29
کبری مختاری، رحیم قاسمیه، خداکرم سلیمی فرد (1392) شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار برایجاد شهروند الکترونیکی
30
31
زردپور ایمان، حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد (1392) طراحی مدلی دو بعدی در ارزیابی عملکرد واحدهای کسب و کار ناهمگن
32
33
محمد رضا صادقی کیا ، عبدالمجید مصلح، خداکرم سلیمی فرد (1391) شناسایی عوامل انسانی و مدیریتی موثر بر نوآروی در پالایشگاه های گاز استان بوشهر
کتاب
1
, Khodakaram Salimifard, Amir H. Gandomi, Thierry Chaussalet (2022) Chaotic-SCA Salp Swarm Algorithm Enhanced with Opposition Based Learning: Application to Decrease Carbon Footprint in Patient Flow ISBN: 978-3-031-07511-7
2
, Khodakaram Salimifard, Thierry Chaussalet (2021) Carbon Footprints in Emergency Departments: A Simulation-Optimization Analysis ISBN: 978-3-030-45222-3
3
خداکرم سلیمی فرد، رضا مغدانی (1396) حل مساله های بهینه سازی با نرم افزار لینگو شابک:9786007544051
4
Seyed Yaghoub Hosseini, Khodakaram Salimifard, Shahrbanoo Yadollahi (2014) E-Learning Readiness and the Effects of Organizational Culture ISBN: 9781466646117
5
سید یعقوب حسینی، خداکرم سلیمی فرد، شهربانو یدالهی (1392) آمادگی یادگیری الکترونیکی و تاثیر ان بر فرهنگ سازمانی شابک:978-1-4666-4611-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: محمد قلعه شاخانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: یک رویکرد پویا بر مبنای نظریه آشوب برای پیش بینی بحران در فراگیری بیماری های واگیر
 • نام و نام خانوادگی: رضا مغدانی (اینک: استادیار دانشگاه هادرزفیلد، انگلستان)
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: بهینه سازی مسیریابی خودروسبز با یک روش فرا ابتکاری
 • نام و نام خانوادگی: معصومه ولی (اینک: پژوهشگر دانشگاه بوداپست، مجارستان)
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: بهبود جریان بیمار در فرایند درمان با در نظر گرفتن کاهش ردپای کربنی با به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری و شبیه سازی
 • نام و نام خانوادگی: فائزه همایون زاده بایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: بهبود عملکرد سودمندانه گزینش جنین پیش از لانه گزینی با استفاده از روش های یادگیری ماشینی
 • نام و نام خانوادگی: سمیرا دهدار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: بهبود اثربخشی پیش بینی تشخیص و پیش آگهی عود و متاستاز سرطان پستان با استفاده از هوش مصنوعی
 • نام و نام خانوادگی: سارا سعادتمند
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: رویکردی مبتنی بر داده و یادگیری ماشینی در مدیریت موثر منابع بیمارستانی برای مقابله با همه گیری کووید-19
 • نام و نام خانوادگی: صنوبر خردمند ایگدر
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: زمانبندی اثربخش عملهای جراحی ارتوپدی: بکارگیری هوش رایانشی و یادگیری ماشین
 • نام و نام خانوادگی: فائزه مردانیان شهری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: اختلال در زنجیره تامین
 • نام و نام خانوادگی: آیلین صادقی سروستانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تحقیق در عملیات
  رساله: بهبود پیش بینی بیماری در کهنسالان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش (1399 - 1400)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی (1394 - 1399)
 • دانشیار تحقیق در عملیات (هوش رایانشی) (1392 - اکنون)
بیشتر

آموزش های کاربردی

 • دیداری سازی داده ها (1402 )
 • زمانبندی در نبود اطمینان (1402 )
 • چکیده دیداری (1402 )
 • واکاوی کسب و کار (1402 )
 • زبان برنامه نویسی CLTK (1379 )
 • شبیه سازی در صنعت (1387 )
بیشتر