25 تیر 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تنوع ترکیبات اسانس در طی مراحل مختلف نموی گل و میوه دو گیاه دارویی بالنگ (Citrus medica L.) و گریپ فروت (Citrus paradisi L.
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اسانس ، مراحل مختلف نموی ، GC ، GC/MS، گیاه دارویی
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول)

چکیده

بالنگ و گریپ فروت از درختان مرکبات و متعلق به خانواده سداب (Rutaceae) می باشند. استفاده از اسانس انواع گونه های مرکبات در صنایع مختلف بالاخص غذایی و دارویی از دیرباز تا کنون رایج بوده است. درکشور ایران علارغم فواید فراوان دارویی این دو گیاه، با توجه به عدم خوشخوراکی میوه آنها، کمتر به آنها توجه شده است. در این پِژوهش فراورده شیمیایی اسانس این دو گونه بالنگ و گریپ فروت به منظور تعیین بالاترین تنوع ترکیبات در طی مراحل مختلف نموی اندامهای زایشی گل و میوه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. اسانس های استخراج شده از مراحل مختلف گل و میوه با استفاده از دستگاه GC وGC/MS مورد سنجش قرار گرفتند. آنالیز شیمیایی اسانس نشان داد که در هر دو گونه مورد بررسی بیشترین تنوع ترکیبات شیمیایی مربوط به پوست میوه نارس می باشد. این در حالی است که در طی تمام مراحل تکوینی مورد مطالعه ماده لیمونن بالاترین میزان را به خود اختصاص داده و به تدریج مقدار آن با بلوغ اندامها افزایش یافت. بنابراین برای استخراج ماده موثره از این دو گیاه به منظور استفاده دارویی باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که سنتز ترکیبات مختلف اسانس نه تنها در قسمت های مختلف گیاه بلکه در طی مراحل نموی نیز متفاوت می باشند.