05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه کروموزوم های B و تاثیر تنش بر روی انها در گیاهان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کروموزوم تنش B
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، میترا آزادیخواه (نفر دوم)

چکیده

یکی از جنبههای جذاب مطالعات سیتوژنتیکی ، بررسی تنوع وسیع عددی و ساختمانی کروموزوم ها است. در بسیاری از گیاهان عالی و جانوران کروموزوم هایی به صورت اضافی و غیر ضروری در هسته سلول ظاهر شده که B- کروموزوم نامیده می شوند. این کروموزوم ها کروموزوم های اضافی موجود در برخی گونه اما نه در همه آنها هستند. ویژگی اصلی تشخیص B- کروموزوم حضور آنها در بعضی از افراد یک جمعیت و یا فقدان آنها و در نتیجه موفقیت آنها به جفت شدن با کروموزوم های A در تقسیم میوز هستند. این کروموزوم ها گسترش قابل توجهی در جمعیت های طبیعی از گونه هایی دارند که در آن رخ می دهد. نقش اصلی آنها در ژنوم گیاهان مورد بحث و بررسی بوده ولی تحقیقات و بررسی ها افزایش فرکانس آنها را در گیاهان تحت تاثیر تنشهای محیطی نشان می دهد. در این مقاله مروری این کروموزوم ها و نقش احتمالی آنها در رویارویی با تنش های محیطی مورد بررسی قرار گرفته است.