05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تریفلورالین بردرصد زنده مانی تیمار بذری اسفرزه پسیلیوم(Plantago psyllium)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
پلی پلوئیدی، تری فلورالین، پسیلیوم
پژوهشگران سوسن هویدامنش (نفر اول) ، محمد مدرسی (نفر دوم) ، محمدامین کهن مو (نفر سوم) ، لیلا کرمی (نفر چهارم)

چکیده

Induction of polyploidy in plants powerful tool to achieve the goal of increasing performance. To fulfill this purpose of using chemical substance trifluralin in concentrations of 7.5, 15 and 22.5 and four times of 8, 12, 24 and 48 hours. The results showed that concentrations of trifluralin interaction between time and concentration of treated plants had a significant impact survival percentage so that the highest survival rate is related to the concentration of 7.5 and 8 hours.