05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش سیلیس در گیاهان تحت تنش شوری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
سیلیس، انتقال آپوپلاستی و سیمپلاستی ، لیگنین، بیان ژن
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، رضا محمودی (نفر دوم)

چکیده

با وجود غیر ضروری تلقی شدن عنصر سیلیس در بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، سیلیس در رشد و نمو گیاه، به ویژه تحت شرایط تنش شوری و خشکی بسیار مفید است. بر اساس تحقیقات اخیر، در این مقاله مروری به بررسی نقش فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ساز و کار مولکولی القاء شده توسط سیلیس در بهبود شرایط تنش شوری پرداخته می شود. همچنین استفاده از کودهای حاوی سیلیس در افزایش عملکرد محصول و مقاومت به تنش تحت شرایط تنش شوری موردبحث قرار می گیرد.