25 تیر 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش سیلیس بر رشد و نمو گیاهان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
سیلیس، مراحل تکوین، گیاهان،تنش
پژوهشگران لیلا کرمی (نفر اول) ، فاطمه شاکری علیایی (نفر دوم)

چکیده

مصرف بهینـه کـود روشی موثر ،آسان و اقتصادی در راه تحقق افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و پایداری در تولید در آینده است.سیلیسیم دومین عنصر فراوان در سطح زمـین می باشد. اما تا به حال بـه عنـوان عنصـر ضـروری بـرای گیاهـان شناخته نشده است، زیرا بیشتر گیاهان می توانند حتی در نبود این عنصر چرخه زندگی خود را کامل کنند اما بـه صورت یـک عنصـر مکمـل در پرورش گیاهان مختلف مورد توجه قرار گرفته است .با این حال،نتایج تحقیقات و تجربات عملی، هر دو بر اثر سیلیس روی رشد و گسترش بسیاری از گونه های گیاهی، به ویژه هنگامی که در معرض تنش زیستی و غیر زیستی هستند، تاکید دارند.در این مطالعه به بررسی نقش سیلیس بر رشد و تکوین برخی گیاهان پرداخته شده است