05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد پس از برداشت نانوسیلیس و تیمار حرارتی بر عمر انبارداری انار Punica granatum
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
104
پژوهشگران باصولی فریبا (دانشجو) ، عبدالعلی حسامی (استاد راهنما) ، لیلا کرمی (استاد راهنما)

چکیده

0