05 اردیبهشت 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر محلول پاشی نانو سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
104
پژوهشگران فاطمه شاکری علیایی (دانشجو) ، رحیم نیکخواه (استاد راهنما) ، لیلا کرمی (استاد راهنما) ، علیرضا بنیان پور (استاد مشاور)

چکیده

0