02 مرداد 1403
ليلا كرمي

لیلا کرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
تلفن: 09173767604
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نانو سیلیسیم بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه فرنگی تحت تنش شوریLycopersicon esculentum(
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
104
پژوهشگران رضا محمودی (دانشجو) ، رحیم نیکخواه (استاد راهنما) ، لیلا کرمی (استاد راهنما)

چکیده

0