06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر جذابیت تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات تلویزیونی بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم) ، کورش زارعی (نفر سوم)

چکیده

امروزه استفاده از مفاهیم نوین بازاریابی در تبلیغات به طور گسترده ای رو به افزایش است و به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی موثر جهت تقویت و تاثیرگذاری بر ادراکات مخاطبان از نام تجاری مادر به طور روز افزونی در حال گسترش میباشد. تحقیقات نشان داده است 80 درصد تصمیمات منجر به خرید از طریق نمادهای بصری اتفاق می افتد و خریداران نیازمند مرجعی جهت تایید و تضمین خرید خود هستند. یکی از ابزارهای خاص تبلیغاتی، بهره گیری از شخصیت ها و گواهان(تاییدکنندگان) برجسته ایی است که از جنبه های مختلف مورد توجه عموم قرار گرفته اند. اینشخصیت ها از چندین منظر اعتبار بخشی، ترغی مخاطبان، ایجاد احساس مطلوب و اطمینان خاطر مورد کاربرد قرار می گیرند.