06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
هوش تجاری ابزاری جهت چابک سازی سازمان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Business intelligence, organizational agility, responsiveness, competence, flexibility, speed
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، بدریه رضایی (نفر دوم)

چکیده

مروزه محیط سازمان ها آبستن تغییرات، فرصت ها و چالش های زیادی است. این تغییرات سازمان را به سمت جالش های نوینی هدایت می کند که عدم توجه به آنها بقا و موفقیت سازمان ها را به طور چشمگیری تهدید می کند. برای رویارویی با تغییرات جدید، سازمان ها باید به فراتر از سازگاری با تغییر بیاندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصت های بالقوه باشند. حرکت به سمت چابک سازی سازمان ها به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول ، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه توجه به هوش تجاری افزایش چابکی سازمان را به دنبال خواهد داشت. پس ار بررسی پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه چابکی سازمان، مشخص شد هوش تجاری با کسب، به کار گیری انتقال و بازیابی اطلاعات و دانش، بقای سازمان را تضمین کرده و سازمان با بکارگیری هوش تجاری در عرصه پاسخگویی ، شایستگی ، انعطاف پذیری ، سرعت، جهت چابک سازی بهره مند می گردد. در ادامه مدل مفهومی به کمک عناصر موثر بر ایجاد هوش تجاری و ارتباط هوش تجاری با چابکی سازمان طراحی شده است. و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت افزایش چابکی سازمان پرداخته شده است.