06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بسته بندی در تبلیغ کالا و تاثیر بر تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Packaging, packaging functions, advertising, consumer, buying decisions
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فاطمه زاهدی (نفر دوم)

چکیده

رقابت در بازار امروزی نیازمند داشتن یک استراتژی مناسب در همه امور برای شرکتها و سازمانهاست. شرکتها باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا کسب می کنند محصولاتی با شرایط موردنظر را تولید نمایند تا در صحنه رقابت بازار باقی بمانند.در بازاریابی، بسته بندی یک بخش مهم از هر محصول و نام تجاری است. در طول تصمیم گیری برای خرید، بسته بندی با ایجادیک درک کلی از محصول به مصرف کننده کمک می کند تا آن را ارزیابی کرده و حق انتخاب درست را برای او فراهم می سازد. جهت بهره مندی هرچه بیشتر از مزیت های بسته بندی، نخست لازم است تا مولفه ها و عناصر بسته بندی و همچنین فرآیند ذهنی خریداران در تصمیم گیری برای خرید، شناسایی گردد. هدف این پژوهش نقش و اهمیت و تاثیر تبلیغات در امر بسته بندی محصولات شرکتها و اثرگذاری آن بر میزان خرید مصرف کنندگان می باشد. ما در این تحقیق با بررسی و آنالیز یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنای این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام داده ایم. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه بسته بندی و تبلیغات و تاثیر تبلیغاتبسته بندی بر خرید مشتریان میپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت بسته بندی و تبلیغات یکی از مهمترین عناصر اصلی در تصمیم گیری برای خرید هستند.