06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم بازاریابی اجتماعی و کاربرد آن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Social marketing, marketing marketing, social marketing mix, social marketing application
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فاطمه زاهدی (نفر دوم)

چکیده

بازاریابی اجتماعی بکارگیری تکنیک های بازاریابی تجاری برای تاثیرگذاری بر رفتار افراد است. در بازاریابی اجتماعی ما با فروش یک عقیده، ایده، نگرش یا مفهوم سر و کار داریم. اصطلاح بازاریابی اجتماعی توسط فیلیپ کاتلر و جرالد زالتمن معرفی شد و برای رویارویی با مشکلات اجتماعی، در زمینه های مختلف گسترش یافته است. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. ما با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام داده ایم. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه بازاریابی اجتماعی و روند تحقیقات در این حوزه می پردازد. این پژوهش چالش ها و جریان هایی که بازاریابی اجتماعی در چند دهه اخیر با آن مواجه شده است، مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد. در این مقاله پس از تعریف و تشریح بازاریابی اجتماعی، موارد کاربرد آن همراه با نمونه هایی ذکر می گردد.