06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل منطقی و هیجانی مؤثر بر وفاداری به برند در بازارهای صنعتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Industrial brand loyalty, Industrial brand loyalty, Logical factors, Emotional factors, Customer satisfaction
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فاطمه زاهدی (نفر دوم)

چکیده

سازمان های کسب وکار در بازارهای صنعتی به دلیل خاص و محدود بودن مشتری و منافع فراوان ایجاد مشتری وفادار برای سازمان خود همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی برای دستیابی به این گونه مشتریان هستند. دستیابی به رضایت مشتری و وفاداری به برند در بستر بازارهای بین سازمانی حوزه ای است که هنوز هم برای محققین و شاغلین به این امر جالب به شمار می رود. در مقایسه با برند مشتری، در مورد عوامل موفقیت برندهای صنعتی و تجاری و نحوه متقاعد کردن خریداران کالاهای تجاری ازنظر منطقی و هیجانی در بازارهای بین سازمانی اطلاعات کمی به دست آمده است. ازاین رو هدف این پژوهش، شناسایی عوامل منطقی و هیجانی مؤثر بر رضایت مشتری و وفاداری به برند در بازارهای بین سازمانی هست. این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. ما با در کنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب آنها به نحوی که مبنایی این پژوهش را تشکیل دهند، پژوهشی عمدتاً توصیفی را انجام داده ایم. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه شناسایی عوامل منطقی و هیجانی مؤثر بر وفاداری به برند در بازارهای بین سازمانی می پردازد.