06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر اعتبار برند با تأکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
489
پژوهشگران توانا حمیده (دانشجو) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

0