06 خرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير جذابيت ظاهري و اعتبار منبع پيام ويروسي بر نگرش مصرف كننده نسبت به برند
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، فرشاد آرام (نفر دوم)

چکیده

در سال های اخیر به علت رشد سریع اینترنت و استفاده از تجارت الکترونیک، بازاریابی ویروسی توجه سازمان های تولیدی و خدماتی را به خود جلب کرده است. با وجود این، پژوهشی در مورد تاثیر جذابیت و اعتبار منبع پیام بر نگرش مصرف کنندگان با نقش تعدیلگری درگیری ذهنی مصرف کنندگان و میزان ریسک پذیری آنها صورت نگرفته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر جذابیت و اعتبار منبع پیام بر نگرش مصرف کنندگان با نقش تعدیلگری درگیری ذهنی مصرف کنندگان و میزان ریسک پذیری آنها می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مصرف کنندگان گوشی همراه(سامسونگ، سونی، نوکیا، ال جی و آیفون) شهر بوشهر تشکیل می دهند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از طریق نمونه گیری در دسترس، تعداد430 پرسشنامه توزیع گردید که396 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که جذابیت و اعتبار منبع پیام بر نگرش مصرف کننده نسبت به برند تاثیر می گذارد. همچنین مشخص شد که در ارتباط بین جذابیت و نگرش مصرف کنندگان در مورد برند، درگیری ذهنی مصرف کنندگان نقش تعدیلگری دارد. در ارتباط بین اعتبار منبع پیام و نگرش مصرف کننده نسبت به برند، میزان ریسک پذیری افراد نقش تعدیلگری ندارد.