10 آذر 1402
محمد غريبي

محمد غریبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 09177710701
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نفی سلطه در سیاست و فرهنگ قرآنی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
نفی سلطه، قرآن کریم، سلطة سیاسی، سلطة فرهنگی
پژوهشگران محمد غریبی (نفر اول)

چکیده

یک از اصول مطروحه در قرآن کریم، مسألة «نفی سلطه» است. البته «سلطه» در قرآن به دو صورت مطرح شده: یکی «سلطة رحمانی»، مانند سیطرة حق بر سراسر عالم هستی، تسلط انسان بر طبیعت، و پیروزی حق بر باطل؛ و دیگری «سلطة شیطانی»، مانند سلطة باطل بر انسان و سایر موجودات. آنچه از نظر قرآن کریم ستیز با آن لازم و نفی آن ضرورت دارد، سلطة شیطانی است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی می باشد. براین اساس، قرآن کریم آن ابعادی از سلطة سیاسی را که مورد توجه اش قرار گرفته، به صورت نفی سلطة مذهبی، نفی سلطة کافران و نفی سلطه گری در قالب هجرت و جهاد مطرح نموده؛ و در بعد فرهنگی نیز نفی سلطه را رمز صلح و وحدت بین ادیان الهی دانسته، توحید را با سلطه گری ناسازگار تلقی نموده و سلطه ستیزی را جوهرة بعثت انبیاء برشمرده است.