02 مهر 1402
محمد غريبي

محمد غریبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 09177710701
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقالات در همایش ها
1
محمد غریبی (1399) اخلاق اسلامی و کاربرد آن در توسعه نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ایران¡ تهران
2
محمد غریبی (1398) نفی سلطه در سیاست و فرهنگ قرآنی نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
3
محمد غریبی (1396) اصحاب اجماع و جایگاه آنان در میان راویان شیعه کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
4
محمد غریبی (1396) اعتبارسنجی روایات اصحاب اجماع سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
5
محمد غریبی (1396) مؤلفه ها و مبانی حقوق شهروندی از منظر قرآن کریم اولین کنگره ملی حقوق شهروندی
6
محمد غریبی (1395) زراره بن اعین و جایگاه او در حدیث شیعه دومین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث
7
8
محمد غریبی (1381) نگرشی کوتاه بر جغرافیای تاریخی بندر بوشهر نخستین همایش ملی ایران شناسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
محمد غریبی (1392) مسائل ابن زهره شابک:978-964-971-652-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!