05 تیر 1403
مجاهد غلامي

مجاهد غلامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 09000000000
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
حیرانیِ ارتجالی: در مبادی و مبانی عرفان و تصوّف
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجاهد غلامی (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!