24 تیر 1403
مجاهد غلامي

مجاهد غلامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 09000000000
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علایق پژوهشی

 • نقد و نظریۀ ادبی
 • بلاغت
 • سبک هندی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
مجاهد غلامی (1402) راحةالصّدور راوندی از نگرگاهِ فواید ادبی آن نامه فرهنگستان: 22; 101-117
3
مجاهد غلامی (1402) گونه شناسی نظریه های ادبی فنون ادبی: 15; 15-34
4
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1402) رهیافت ها و شیوه های مبالغه پردازیِ مولوی در مثنوی متن شناسی ادب فارسی: 58; 17-36
5
6
مجاهد غلامی (1402) مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی مطالعات زبانی بلاغی: 14; 269-294
7
مجاهد غلامی (1401) نوع ادبیِ نقیضۀ حماسی و نمودهای آن در شعر فارسی مطالعات ایرانی: 42; 383-416
8
یدالله پشابادی، مجاهد غلامی (1401) واکاوی جریانِ دیداری شدگیِ شعر در ادب عربی، فارسی و کردی (نظرة إلی الحرکة البصریة للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی) مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: 18; 189-218
9
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1401) پژوهش در بهره گیری مولوی از کارایی پسوند در ایجاد مبالغه پژوهش های دستوری و بلاغی: 21; 83-113
10
11
مجاهد غلامی (1400) بلاغت تطبیقیِ هندی(اَلَنکار) و اسلامی ادبیات تطبیقی: 25; 1-28
12
مجاهد غلامی (1400) ایده ها و آرای محمّدرضا شفیعی کدکنی دربارۀ سهراب سپهری ادبیات پارسی معاصر: 1; 181-203
13
مجاهد غلامی (1400) دلایل شمس تبریزی ستیزیِ قونویان و درنگی بر فرجام کار وی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): 46; 137-154
14
مجاهد غلامی (1399) بازخوانی المُعجم فی معاییر اشعار العجم به مثابۀ تحریری از نقد الشّعر پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: 9; 111-134
15
مجاهد غلامی (1399) سهراب سپهری در بوتۀ نقد: گونه شناسی نقد جستارهای ادبی: 211; 25-43
16
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1399) کارایی فرضیه در ادبیا ت پژوهی فنون ادبی: ; 1-16
17
مجاهد غلامی (1399) نظریه ادبی قدامة بن جعفر نقد ادبی: ; 79-106
18
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1399) کارآیی فرضیه در ادبیات پژوهی فنون ادبی: ; 1-16
19
مجاهد غلامی (1398) ناگزیری مرگ دمنه در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری نامه فرهنگستان: ; 59-82
مقالات در همایش ها
1
میثم خلیلی، مجاهد غلامی، سیدناصر جابری (1403) مؤلفه های اجتماعی- سیاسی در شعر پروین اعتصامی و فرّخی یزدی چهاردهمین همایش ملّی متن پژوهی ادبی، Iran، تهران
2
مجاهد غلامی (1402) اسطوره گرایی در آفرینش فضای داستانی «سوگ مغان» و «آذرستان» محمّدعلی علومی سیزدهمین همایش ملّی متن پژوهی ادبی، ایران، تهران
3
مجاهد غلامی (1401) احوال استبداد امیر مسعود غزنوی دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی، ایران، سبزوار
4
زهره ملاکی، مجاهد غلامی، زهرا نقی پور (1400) نگاه بینامتنیتی به داستان های احمد دهقان با دیدگاه های ژرار ژنت دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران، تهران
5
مجاهد غلامی (1400) فاصلۀ زیبایی شناختی تاریخ بیهقی یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ایران، سبزوار
6
مجاهد غلامی، سیدناصر جابری، امرالله مرادی (1400) بازتاب اندیشه و خرد در شعر ناصر خسرو نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان ادبیات و مطالعات میان رشته ای، Iran، تهران
7
مجاهد غلامی (1400) رئالیسم متعهّد علی اشرف درویشیان نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان ادبیات و مطالعات میان رشته ای، Iran، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
سمیه باغ سیاووشان، سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1402) تحلیل مقولۀ عشق و عشق ورزی در افسانه فلک نازنامه بر اساس دیدگاه استرنبرگ
4
5
زهرا رئیسی، مجاهد غلامی، سیدناصر جابری (1401) تحلیل زیبایی شناسی و تصویرهای شاعرانۀ شعر حمید مصدّق
6
میثم قلخانباز، لیلا رضایی، مجاهد غلامی (1400) بررسی ساختاری پنج رسالۀ فارسی از سهروردی بر اساس الگوی کنشی گریماس
7
8
زهرا نقی پور، زهره ملاکی، مجاهد غلامی (1400) بررسی بینامتنیت در آثار احمد دهقان بر مبنای دیدگاه ژرار ژنت
9
تخم افشان معصومه ، زهره ملاکی، مجاهد غلامی (1400) استعاره های مفهومی در اشعار قیصر امین پور
10
امرالله مرادی، مجاهد غلامی، سیدناصر جابری (1399) بازتاب اندیشه و خرد در شعر ناصرخسرو، در پیوند با مسئله پایداری
کتاب
1
مجاهد غلامی (1401) حیرانیِ ارتجالی: در مبادی و مبانی عرفان و تصوّف شابک:978-622-7358-42-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • مسئول دفتر ارتباط با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دانشگاه خلیج فارس. (1402 - اکنون)
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1402 - 1403)
 • دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1401 - 1403)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1401 - 1403)
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1400 - 1401)
 • نایب رییس کمیتۀ تخصصی هنر و ادبیات، انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران. (1399 - 1401)
 • دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1399 - 1401)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1399 - 1401)
 • مدیر انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شعبۀ استان بوشهر. (1399 - 1401)
 • دبیر کارگروه پژوهشی ادبیات معاصر؛ انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران. (1399 - 1401)
 • استاد مشاور کانون فرهنگ و ادب دانشکدۀ فنّی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (1395 - 1396)
 • استاد مشاور کانون ادبی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (1394 - 1395)
 • استاد مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (1392 - 1393)
 • استاد مشاور کانون ادبی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (1392 - 1393)
 • دبیر کانون شعر و ادب دانشگاه هرمزگان، بندرعبّاس، ایران. (1380 - 1383)
بیشتر