02 اسفند 1402
محمد هدايت

محمد هدایت

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم باغبانی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Leila Karami, Mohammad Hedayat, gholamreza Abdi (2021) Effect of salinity and drought stress on morphological and biochemical properties of two Iranian fenugreek (Trigonella foenum– graecum) populations Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca: 49; 1-12
2
3
لیلا کرمی، محمد هدایت، سمیه فرح بخش (1399) ثر پرایمینگ اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و و یژگی های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی نشاء گوجه فرنگی (esculentun Lycopersicom پژوهش های بذر ایران: اول -سال هفتم; 165-179
4
طاهره صدیقی شیری ، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، شهریار عصفوری (1399) پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی به زراعی کشاورزی: ; ،
5
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1397) ارزیابی نوع پایه، غلظت ساکاروز و سیستم حمایت کننده محیط کشت در گیرایی و سازگاری ریزپیوندی لیموی آب (Citrus aurantifulia) بیوتکنولوژی کشاورزی: ; 1،17
6
زینب پارسامنش، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست (1397) تأثیر فاکتور های مختلف محیط کشت بر پرآوری درون شیشه ای گل راعی (Hypericum perforatum) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی: ; 75،83
7
8
زینب پارسامنش، فرشته بیات شاه پرست، محمد هدایت (1396) بهینه سازی شرایط باززایی گل راعی Hypericum perforatum در کشت درون شیشه ای تولیدات گیاهی: ; 103،113
9
زهرا سادات خسروفرد ، سعید عشقی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) اثر کاربرد ریشه ای و محلول پاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاک علوم و فنون باغبانی ایران: ; 195،208
10
زهرا سادات خسروفرد ، سعید عشقی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) اثر کاربرد ریشه ای و محلولپاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاک علوم و فنون باغبانی ایران: ; 195208
11
12
13
gholamreza Abdi, Mohammad Hedayat (2009) Callus Induction and Plant Regeneration in Tanacetum cinerariaefolium (Trevir.) Schultz-Bip: an Important Medicinal Plant Horticulture Environment and Biotechnology: 50; 347-351
14
مقالات در همایش ها
1
ظهورالدین نوری، محمد هدایت، رحیم نیکخواه، محمدامین کهن مو (1402) واژه های کلیدی: آنتوسیانین، اسانس، پس از برداشت و پوسیدگی. سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
2
جمالی رعنا ، محمد هدایت، فاطمه جمالی، سالم مرمضی، غلامرضا عبدی (1402) شناسایی آلودگیهای درونی درکشت درون شیشه ای خرما رقم برحی (Phoenix dactylifera. L) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، کرمانشاه
3
جمالی رعنا ، محمد هدایت، فاطمه جمالی، سالم مرمضی، غلامرضا عبدی (1401) شناسایی آلودگی های باکتریایی درکشت درون شیشه ای خرما رقم مجول (Phoenix dactylifera .L) اولین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، ایران، دزفول
4
سمیه بختیاری فرد ، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، فرشته بیات شاه پرست (1401) تاثیر محلول پاشی اسیدهیومیک بر عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط شور ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
5
علی قاسمی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری (1401) تاثیر محلولهای غذایی مختلف کشت هیدروپونیک بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و عملکردی گوجه فرنگیSolanum lycopercicum L. ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
6
علی قاسمی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری (1401) تغییرات مقدار عناصر غذایی بوته گوجه فرنگی تغذیه شده با انواع محلول غذایی مورد استفاده در کشت هیدروپونیک دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، ایران، اردبیل
7
سمیه بختیاری فرد ، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، فرشته بیات شاه پرست (1401) بهبود ویژگی های کیفی میوه گوجه فرنگی با افزایش شوری در کشت غیرخاکی دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، ایران، اردبیل
8
محمد نقابت، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1401) بررسی تاثیر محلولهای غذایی مختلف بر صفات مورفولوژیکی گل رعنا زیبا نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی، ایران، بیرجند
9
غلامرضا عبدی، محمد هدایت، احمد قاسمی (1401) اهمیت سبز فرش ها در محیط زیست ساحلی و کاربرد های آن-مقاله مروری دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران، بوشهر
10
راهوی اعظم ، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری (1400) بررسی اثر نانوزئولیت غنی شده با پتاسیم بر صفات مورفولوژیکی گل گوجه فرنگی در کشت بدون خاک تحت تنش شوری دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، ایران، فسا
11
سمیه بختیاری فرد ، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، فرشته بیات شاه پرست (1400) تأثیر نیترات کلسیم بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
12
علی قاسمی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری (1400) تاثیر محلولهای غذایی مختلف بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گوجه فرنگی تحت سیستم هیدروپونیک دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
13
غلامرضا عبدی، محمد هدایت (1398) تاثیر فصول مختلف بر برخی متابولیت های گیاه استویا در استان بوشهر همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی
14
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت (1397) تاثیر شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاه دارویی شنبلیله اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران
15
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توتفرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
16
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) اثر کاربرد کود فسفر بر میزان جذب سدیم و کلسیم توت فرنگی تحت تنش شوری نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
17
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توت فرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
18
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت (1396) مروری بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
19
محبوبه صنوبری، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، محمد هدایت (1396) بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروکسین، بیوسوپرفسفات، میکوریزای آربسکولار و بسترهای کشت مختلف در تهیه نشاء گوجه فرنگی اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی
20
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) بررسی تاثیرکلات آهن، نانو کلات آهن و اسید هیومیک برشاخصهای رشدی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی
21
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاَثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن برمحتوای رنگدانههای فتوسنتزی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی
22
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن برمحتوای رنگدانه های فتوسنتزی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور
23
سیده فاطمه موسوی ، محمد هدایت، فاطمه جمالی (1396) شناسایی آلودگی های قارچی در کشت درون شیشه ای نخل خرما (Phoeneix dactylifera) رقم کبکاب نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
24
محمد هدایت، فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر زئولیت و نانو زئولیت بر میزان پرولیندو رقم ریحان تحت تنش شوری نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
25
ملک حسین شهریاری، فاطمه غلامی، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی بر عملکرد دو رقم گیاه ریحان ) Ocimum basilicum ( تحت تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26
ملک حسین شهریاری، فرشته رامجردی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) بهبود عملکرد دو رقم کاهو و کاهش تنش شوری با کاربرد زئولیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
27
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت (1396) تاثیر اسید هیومیک ، کلات آهن و نانو کلات آهن بر جذب آهن و برخی از صفات مورفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن بر جذب آهن و برخی از صفات مرفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) مقایسه دو روش کودی NPK و نانو NPK بر صفات مورفولوژیک و کلروفیل ریحان) Ocimum basilicum همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) تاثیر روش کاربرد کود NPK و نانو NPK بر سطح برگ دو رقم ریحان) Ocimum basilicum همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31
مهرانگیز ملاکی، محمد هدایت، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری، محسن پورجود (1395) بررسی روند رشد نشاء گوجه فرنگی در بسترهای کشت حاوی ضایعات نخل خرما و ورمی کمپوست اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
32
مهرانگیز ملاکی، محمد هدایت، علی هاشمی، ملک حسین شهریاری، محسن پرجود (1395) تاثیر دیت پیت و ورمی کمپوست بر پارامترهای وزنی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
33
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) بررسی ریزازدیادی رقم رباب انار در شرایط درون شیشه ای دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
34
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای رقم انار شیرین شهوار با استفاده از جوانه جانبی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35
اسرا مهکویی، عبدالعلی حسامی، محمد هدایت، علی هاشمی (1394) تاثیر همزیستی قارچ دنبل کوهی (Terfezia boudieri Chatin) بر خصوصیات رشدی دو سبزی برگی کاهو و شوید چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36
زهرا مغدانی، محمد هدایت، فاطمه زارعی، مرضیه فیلبندی، سوسن هویدامنش (1394) مقایسه بستر کشت دیت پیتو کمپوست قارچ با کوکوپیت در تولید نشاء گوجه فرنگی نهمین کنگره علوم باغبانی
37
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) مقایسه ی نوع پایه و سیستم های حمایت کننده محیط کشت در گیرایی ریز پیوندی لیمو آب نهمین کنگره علوم باغبانی
38
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) اثر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و پینه زایی لیموی آب شیراز (Citrus × aurantifolia) نهمین کنگره علوم باغبانی
39
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی سیستم های حمایت کننده محیط کشت و غلظت ساکارز بر تندش بذر چند نوع مرکبات نهمین کنگره علوم باغبانی
40
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مقایسه پرآوری انار رقم میخوش و محلی دشتستان (Punica granatum L.) نهمین کنگره علوم باغبانی
41
محمد هدایت، ساسان راستگو، مهین ناطق (1394) بررسی نشاء گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) تهیه شده در بستر بدون خاکحاوی ضایعات کشاورزی نهمین کنگره علوم باغبانی
42
محمد هدایت، رقیه تقوی نژاد (1394) تاثیر سایهدهی و اسید سالسیلیکبر رشد و صفات مورفولوژیک گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera) نهمین کنگره علوم باغبانی
43
ساسان راستگو، فاطمه اسدی، محمد هدایت (1394) بررسی تحمل شوری در لیموی آب شیراز (Citrus aurantifolia Swing.) و تأثیر پوترسین و نوع کاربردش برکاهش رشد ناشی از شوری نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
44
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای انار رقم میخوش(Punica granatum L) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45
زینب پارسامنش، فرشته بیات شاه پرست، محمد هدایت (1394) بررسی کشت درون شیشه ای و اندام زایی غیر مستقیم گیاه دارویی گل راعی Hypericum perforatum L اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
46
زینب پارسامنش، فرشته بیات شاه پرست، محمد هدایت (1394) تاثیر اسید جیبرلیک و چینه سرمایی بر تندش کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) اولین همایش بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
47
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) اثر زئولیت بر محتوای پرولین سدیم پتاسیم و برخی ویژگی های کاهو Lactuca sativa var taftan تحت شرایط تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
48
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) بررسی اثر زئولیت بر خصوصیات مورفولوژیکی کاهو Lactuca sativa L. var. Taftan تحت تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
49
مینا شهسوار، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان (1394) کاربرد آنتی بیوتیک برای کنترل الودگی باکتریایی درونی در کشت بافت خرما دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
50
محمد هدایت، رقیه ناطق زاده (1394) تاثیر پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر مصرف آب در چمن چایر سومین سمپوزیوم بین المللی مدیریت کیفی در زنجیره تولیدات گیاهان زینتی
51
علی دیندارلو، محمد هدایت، محمد مدرسی (1393) بررس مزان جذب عناصر کادموم، روی، مس، نکل، آهنو سرب موجود در پساب بمارستان بروش گاهپاتوسط گاه وتور محیط زیست و توسعه پایدار
52
سکینه جوکاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو، ابوذر جوکاری (1393) اثر تنظیم کنند های رشد بر پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت درون شیشه ای اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
53
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) بررسی تفاوت القای پینه زایی در ریز نمونه های مختلف کنار بنگالی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
54
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) مقایسه بررسی پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت بافت دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
55
محمد هدایت، رقیه تقوی نژاد ، سکینه جوکاری (1392) تاثیر سطوح نوری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آلوئه دومین کنفرانس بین الملی کشاورزی و منابع طبیعی
56
زینب باوی، عباس پیراسته، محمد هدایت (1392) بررسی استفاده از ضایعات محیط کشت بافت گیاهی در تهیه جیره های غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss) ) ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
57
عباس پیراسته، محمد هدایت، رعنا محمدی، سعیده قائدی، راضیه سیاح، نسرین بار گاهی (1392) بررسی امکان جای گزینی کوکوپیت با برخی از ضایعات گیاهی در .(Lycopersicon esculentumMill.) تولید نشاء گوجه فرنگی ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
58
رباب ناطق زاده ، محمد هدایت، زینب باوی، نسیم محمدی، سکینه جوکاری (1392) بررسی تاثیر غلظت های ساکارز محیط کشت بر درصد جوانه زنی بذری و ریز پیوندی لیموی آب شیراز و نارنج اولین همایش ملی الکترونیک مباحث نوین در علوم باغبانی
59
عباس پیراسته، محمد هدایت، ساسان راستگو (1392) تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر ریز افزایی کنار هندی (.Ziziphus mauritania lamk) هشتمین کنگره علوم باغبانی
60
رباب ناطق زاده ، محمد هدایت، زینب باوی (1392) بررسی پرآوری شاخساره چهار گونه مرکبات در محیط کشت درون شیشه ای به منظور تهیه پیوندک جهت انجام ریز پیوندی هشتمین کنگره علوم باغبانی
61
یلدا اهرمی، عبدالعلی حسامی، محمد رضا تسلیم پور ، محمد هدایت (1392) تعیین بهترین گرده دهنده ی درختان زیتون رقم دکل در استان فارس هشتمین کنگره علوم باغبانی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، فاطمه باقری، محمد هدایت، صدیقه هاشم نیا (1401) سنتز پلیمرهای ابر جاذب بر پایه سلولز استخراج شده از ضایعات درخت خرما دانشگاه خلیج فارس
2
علی دیندارلو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی، مریم رحیمی، اسماء حسینی (1394) آبیاری گیاه Vetiveria zizanioides (L.) Nash بوسیله فاضلاب شهری به منظور کاهش آلودگی های محیطی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
حسین جمی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان (1402) تاثیر نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر صفات کمی و کیفی پریوش و رعنا زیبا در کشت بدون خاک
3
4
5
6
عادل اهرمیان پور، ملک حسین شهریاری، علی دیندارلو، محمد هدایت (1400) کاربرد بیوچارکود دامی و بقایای نخل بر صفات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch) تحت تنش کم آبیاری
7
8
9
اعظم کرمی، لیلا کرمی، محمد هدایت، سالم مرمضی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری دردو رقم خیار sativus cucumis
10
افسانه توانگر، لیلا کرمی، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1398) بررسی درون شیشه ای تنحمل شوری و خشکی بدو توده شنبلیله ایرانی Trigonella foenum– graecum
11
آتش پیکر پریسا ، علی هاشمی، محمد هدایت، لیلا کرمی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری در پنج رقم گل کاغذی (Bougainvillea spp)
12
حاجی حیدر مریم ، لیلا کرمی، محمد هدایت، رحیم خادمی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری در چهار رقم لیموی آب و ریزپیوندی
13
طاهره صدیقی شیری ، ملک حسین شهریاری، سید حسین حسینی فر ، محمد هدایت، شهریار عصفوری (1397) بررسی کاهش سمیت خاک آلوده به ترکیبات هیدروکربنی بر گیاه زینتی جعفری ( Tagetes patula) با استفاده از اصلاح کننده های خاک
14
15
16
حیدری سجاد، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، علی دیندارلو (1397) تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل قلمی (Capsicum annuum L) در شرایط تنش خشکی
17
فقهازاده احسان، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست (1397) تاثیر محلول ایکس فرول و هوگلند بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم کاهو (Lactuca sativa) در کشت بدون خاک
18
19
بتول کرمی شعار ، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، پرویز بیات (1397) تاثیر کاهش شدت نور بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی در منطقه دیر
20
نجمه قحطان، محمدامین کهن مو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1397) کشت بافت گیاه جیکه
21
22
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) بررسی اثر نانو کلات آهن کلات اهن و اسید هیومیک بر شاخص های رشد نشائ گوجه فرنگی
23
حاتمی مفرد محمدعلی ، علی هاشمی، محمد هدایت، محمدامین کهن مو (1396) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ده جمعیت شوید در تراکم های مختلف کاشت
24
سیده فاطمه موسوی ، فاطمه جمالی، محمد هدایت، احمد قاسمی (1396) شناسایی و کنترل آلودگی در کشت درون شیشه ای خرما رقم کبکاب (Phoenix dactylifera L.)
25
زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی (1396) بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و فسفر بر رشد و عملکرد توت فرنگی(Fragaria ananassa) تحت تنش شوری
26
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) مقایسه اثر نانو کود NPKو غیر نانو NPK بر کمیت و کیفیت دو رقم ریحان(Ocimum basilicum)
27
فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی به عنوان بخشی از بستر کشت بر گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوری در کشت هیدرو پونیک
28
مهرانگیز ملاکی، علی هاشمی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، محسن پرجود (1395) تاثیر کاربرد پیت خرما و ورمی کمپوست در تهیه نشاء گوجه فرنگی
29
فرشته رامجردی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) اثر سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک
30
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill) در کشت درون شیشه ای
31
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی در کشت درون شیشه ای
32
زینب پارسایی، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1394) ریزپیوندی لیموی آب شیراز بر روی چهار پایه مرکبات
33
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مطالعه افزایش درون شیشه ای چهار رقم انار
34
اسرا مهکویی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، محمد هدایت (1394) بررسی رابطه مایکوریزایی دنبل کوهی(Terfezia boudieri chatin) با گیاهان مختلف
35
36
37
سکینه جوکاری، محمد هدایت، خداکرم عشقی، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1393) مطالعه رویان زایی بدنی کنار بنگالی در کشت درون شیشه ای
38
39
یلدا اهرمی، عبدالعلی حسامی، محمد هدایت، محمدرضا تسلیم پور (1392) تعیین بهترین گرده دهنده درختان زیتون رقم دکل در منطقه قائمیه استان فارس
40
رباب ناطق زاده ، محمد هدایت، غلامرضا عبدی (1392) ریز پیوندی پرتقال واشنگتن ناول با پیوند نوک شاخساره
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!