28 خرداد 1403
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شدت نشانگان ضربه عشق بر اساس نوع رابطه و مهارت های زندگی دانشجویان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Love Blind Symptoms, Life Skills, Love Relationships
پژوهشگران سوران رجبی (نفر اول) ، مهناز جوکار (نفر دوم) ، ندا نیک پور (نفر سوم)

چکیده

The study was conducted on a sample of 100 students from the University of the Persian Gulf who were studying in 1394 with the aim of predicting love blight syndrome based on the type of relationship and student life skills. The results showed that between the symptoms of love and having a relationship The previous one and its number are positive correlations. The components of life skills decision making and problem solving, accountability and empathy, self-esteem were predictive variables for the effects of love's syndrome.