07 اسفند 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مشاوره خانواده ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1386 - 1391)
    عنوان رساله: بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی دیالکتیکی در کاهش نشانه ها و کیفیت روابط زناشویی زوجین دارای اختلال شخصیت مرزی
  • فوق لیسانس مشاوره ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1381 - 1383)
    عنوان پایان‌نامه: مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه کتاب درمانی و مشاوره تلفنی
  • لیسانس روان شناسی بالینی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1377 - 1380)
    عنوان پایان‌نامه: شیوع اختلال افسردگی در دانشجویان
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Soran Rajabi, , Mahnaz Joukar (2022) Epidemiology of body dysmorphic disorder among adolescents: A study of their cognitive functions Brain and Behavior: 12; e01710
2
مهناز جوکار، سوران رجبی، فاطمه ثوابت (1399) تأثیر آموزش شناختی رفتاری به کمک فضای مجازی در کاهش کمال گرایی و اضطراب دانش آموزان نخبه پژوهش های کاربردی روان شناختی: 11 دوره; 317-336
3
4
فرزاد کریمی پور زارع ، مهناز جوکار، فریده السادات حسینی (1396) پیش بینی طلاق عاطفی براساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: ; 93،112
5
فاطمه محمدی، مهناز جوکار، سید موسی گلستانه (1396) ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده: ; ،
6
یوسف دهقانی، مهناز جوکار، عباس فاضلی (1395) مقایسه اختلالات اضطرابی و مدرسه هراسی در دانش آموزان نارساخوان و عادی کودکان استثنایی: ; 75،84
7
مقالات در همایش ها
1
مهناز جوکار، سوران رجبی، فاطمه ثوابت (1396) بررسی و مقایسه کمال گرایی و اضطراب در دانش آموزان عادی و نخبه دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین ایران و جهان در روان شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
2
سوران رجبی، مهناز جوکار، ندا نیک پور (1395) بررسی شدت نشانگان ضربه عشق بر اساس نوع رابطه و مهارت های زندگی دانشجویان سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3
مهناز جوکار، سیده زحل قانعیان ، شیلا بیرانوند (1394) بررسی رابطه اقتدار والدینی و پیوند خانوادگی با سبک دلبستگی دانش آموزان دوره متوسطه اولین کنگره ملی خانواده سالم
4
مهناز جوکار، مریم رضایی مقدم ، فریده السادات حسینی (1394) رابطه سبکهای هویت با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اولین کنگره ملی خانواده سالم
5
علی پاکیزه، مهناز جوکار، قدرت الله موسوی ، نوذر عسکریان، زهرا شیروانی (1394) بررسی اثربخشی آموزش شیوه های تعالی بخشی شخصیت بر خودکنترلی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اولین کنگره ملی خانواده سالم
6
یاسر امیدوار، مهناز جوکار، علی پاکیزه، سولماز عماری (1394) مقایسه منبع کنترل در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی شهر بوشهر اولین کنگره ملی خانواده سالم
7
مهناز جوکار، فریده السادات حسینی، مریم رضایی (1394) ملاکهای همسر گزینی با توجه به ویژگیهای جامعه شناختی در دانشجویان دومین همایش ملی روانشناسی کاربردی
8
یاسر امیدوار، مهناز جوکار، علی پاکیزه (1393) مقایسه ویژگی های شخصیتی در زوجین متقاظی طلاق و عادی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
حسن ابراهیمی زهرا ، مهناز جوکار، راضیه خرم آبادی (1400) بررسی موانع کمک طلبی روان شناختی در مردان : یک مطالعه کیفی
9
فروغ زبیدی، مهناز جوکار، مصطفی دهقانی (1400) بررسی ابعاد تعهد در روابط عاشقانه در جوانان مجرد
10
مرضیه دشتکی پور، مهناز جوکار، راضیه خرم آبادی (1400) بررسی مؤلفه های صمیمیت در روابط صمیمانه در جوانان مجرد
11
12
13
مریم حمید، مهناز جوکار، سید یعقوب حسینی (1399) بررسی مولفه های صمیمیت زناشویی زوج های جوان شهر بوشهر
14
15
16
17
18
سارا خیراندیش، علی پاکیزه، مهناز جوکار (1397) تعالی شخصیت و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده افکار خودکشی دانشجویان
19
20
21
22
فارسی اسما، مهناز جوکار، سوران رجبی (1396) مقایسه عملکردهای شناختی در افراد با عشق آتشین و افراد عادی
23
24
25
26
27
28
فاطمه محمدی، مهناز جوکار، سید موسی گلستانه (1394) ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی
29
مریم رضایی مقدم ، مهناز جوکار، فریده السادات حسینی (1394) بررسی رابطه سبک های دل بستگی و ابعاد هویت با ملاک های همسرگزینی در دانشجویان
30
31
32
کتاب
1
مهناز جوکار، فریده السادات حسینی، راضیه خرم آبادی (1394) مهارت های رفتاردرمانی دیالیکتیک شابک:978-600-7544-09-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!