17 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه اقتدار والدینی و پیوند خانوادگی با سبک دلبستگی دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
parent authority, parent bounding, attachment style
پژوهشگران مهناز جوکار (نفر اول) ، سیده زحل قانعیان (نفر دوم) ، شیلا بیرانوند (نفر سوم)

چکیده

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between parent authority and family ties with attachment style of high school students. Method: The statistical population includes all female students in vocational schools and secondary schools of Ahram city (Bushehr) who study in the school year of 93-92. The population of the population is 2,000, of which 200 were selected as sample size and systematic sampling. The research tools were Parental authority questionnaire, parents' and peers attachment scale, and parent parental relationship questionnaire. Results: The results of the research indicate that there is a significant relationship between parent parental authority and family ties with attachment style. In the meantime, the share of parental authority is greater than the attachment style of family ties. Conclusion: Attachment to parents is the most prominent aspect of attachment in parenting authority.