08 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مهارت های رفتاردرمانی دیالیکتیک
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مهناز جوکار (نفر اول) ، فریده السادات حسینی (نفر دوم) ، راضیه خرم آبادی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!