08 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی طلاق عاطفی براساس هوش هیجانی، سلامت معنوی ، تاب آوری و سبکهای دفاعی در زوجین شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
130
پژوهشگران فرزاد کریمی (دانشجو) ، مهناز جوکار (استاد راهنما) ، فریده السادات حسینی (استاد مشاور)

چکیده

0