17 آذر 1402
مهناز جوكار

مهناز جوکار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 2321
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر هیپنوتراپی بر کیفیت روابط زناشویی زوجین و کاهش نشانه ها در زنان دارای اختلال واژینیسموس
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: هیپنوتراپی، زنان دارای اختلال واژینیسموس، کیفیت روابط زناشویی زوجین
پژوهشگران طیبه روانبد (دانشجو) ، مهناز جوکار (استاد راهنما) ، سوران رجبی (استاد مشاور)

چکیده

واژینیسموس انقباض غیرارادی عضلات ثلث خارجی واژن است که مانع دخول آلت تناسلی مرد و نزدیکی می گردد و از جمله اختلالات جنسی رایج شناخته شده در بین زنان می باشد. تداوم این اختلال منجر به مشکلات زناشویی، ازدواج های به وصال نرسیده، افسردگی، احساس انزوا، عدم رضایت و کاهش کیفیت روابط زناشویی در طی زندگی مشترک می شود. هیپنوتراپی یکی از موثرترین روش های درمان این اختلال می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هیپنوتراپی بر کیفیت روابط زناشویی زوجین و کاهش نشانه ها در زنان دارای اختلال واژینیسموس است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنان مبتلا به واژینیسموس است که در فاصله مهر 98 تا مرداد 99 به درمانگاه ها و مراکز بهداشتی و مطب های زنان و زایمان بوشهر مراجعه کردند. نمونه گیری به شیوه ی در دسترس بود و در نهایت تعداد 20 نفر از زنانی که ملاک های اختلال واژینیسموس را دارا بودند و همچنین تست هیپنوتیزم پذیری آن ها موفقیت آمیز بود، انتخاب شده و به شکل تصادفی 10 نفر در گروه کنترل و 10 نفر در گروه آزمایشی قرار گرفتند. پس از تکمیل پرسشنامه های پیش آزمون توسط آزمودنی های هر دو گروه، 7 جلسه هیپنوتراپی برای گروه آزمایش انجام شد و پس آزمون برای دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش تحلیل کواریانس چند متغیره از طریق نرم افزر SPSS-25استفاده شد. نتایج نشان دادند که هیپنوتراپی برکاهش نشانه های واژینیسموس در زنان تاثیر معنادار دارد. همچنین هیپنوتراپی در افزایش کیفیت روابط زناشویی زوجین تاثیر معنادار دارد. در نتیجه می توان از این درمان در بهبود علایم واژینیسموس در زنان و افزایش کیفیت روابط زناشویی زوجین بهره برد.