17 آذر 1402
محمد محمدي

محمد محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09171021581
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تراز انرژی یون های dHe? و pHe? با استفاده از یک روش تحلیلی - عددی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
134
پژوهشگران فاطمه خوشخوی (دانشجو) ، محمد محمدی (استاد راهنما) ، کوروش قیصری (استاد مشاور)

چکیده

0