25 تیر 1403
محمد محمدي

محمد محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09171021581
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی کیهان شناسی ، شیراز ، ایران (1386 - 1390)
    عنوان رساله: مطالعه ی مقایسه ای پاسخ های کینک در معادلات موج غیر خطی نسبیتی
  • فوق لیسانس فیزیک ذرات بنیادی ، شیراز ، ایران (1384 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی سالیتونها و کامپکتون های توپولوژیک
  • لیسانس فیزیک هسته ای ، شیراز ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • شبیه سازی جوابهای سالیتونی سیستم های غیر خطی
  • مبانی نظری کوانتوم مکانیک
  • شبیه سازی سیستم های زیستی پرتو داده شده
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Mohammad Mohammadi, Ahmad Shirzadi (2023) A MESHLESS RUNGE–KUTTA METHOD FOR SOME NONLINEAR PDES ARISING IN PHYSICS Computational Mathematics and Modeling: 34; 13
3
Mohammad Mohammadi, Ehsan Momeni (2022) Scattering of kinks in the Bφ^4 model CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 165; 112834
4
Mohammad Mohammadi, Rouhollah (Kouroush) Gheisari (2022) Relativistic k-fields with massless soliton solutions in 3+1 dimensions INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 1; 11
5
Mohammad Mohammadi, nematollah Riazi, Mohammad Hassan Dehghani (2022) Faster-than-light solitons in 1+1 dimensions ANNALS OF PHYSICS: 440; 14
6
Mohammad Mohammadi, Rayhaneh Dehghani (2021) Kink-antikink collisions in the periodic 4 model Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: ; 105575،105575
7
Mohammad Mohammadi, Rouhollah (Kouroush) Gheisari (2020) Zero rest mass soliton solutions PHYSICA SCRIPTA: 95; 015301-015306
8
9
Mohammad Mohammadi (2020) An Energetically Stable Q-ball solution in 3 1 Dimensions PHYSICA SCRIPTA: ; 045302، 045302
10
Mohammad Mohammadi (2020) Stability catalyzer for a relativistic non-topological soliton solution ANNALS OF PHYSICS: ; 168304،168304
11
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، کوروش قیصری (1398) محاسبه تراز انرژی یون های میونی pHemu و dHemu با استفاده از یک روش تحلیلی-عددی پژوهش سیستم های بس ذره ای: ; ،
12
Mohammad Mohammadi (2019) The Role of the Massless Phantom Term in the Stability of a NonTopological Soliton Solution Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: ; 2627،2634
13
Mohammad Mohammadi, nematollah Riazi (2019) Theaffectivefactors onthe uncertaintyin the collisionsof the soliton solutions of the double field sine-Gordon system Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: ; 176،193
14
محمد محمدی (1397) جواب های شبه سالیتونی سیستم ^6 مختلط در فضا زمان 1 1 بعدی پژوهش سیستم های بس ذره ای: ; 159،169
15
Mohammad Mohammadi, (2017) Soliton-like Solutions of the Complex Non-linear Klein-Gordon Systems in 1 1 Dimensions iranian journal of astronomy and astrophysics: ; 57،68
16
Mohammad Mohammadi, (2017) Introducing Stable Real Non-Topological Solitary Wave Solutions in 1 1 Dimensions iranian journal of astronomy and astrophysics: ; ،
17
Mohammad Mohammadi, nematollah Riazi (2014) Bi-dimensional soliton-like solutions of the non-linear Klein-Gordon system Progress of Theoretical and Experimental Physics: ; ،
18
Mohammad Mohammadi, nematollah Riazi, (2012) Radiative Properties of Kinks in the sin4 () System Progress of Theoretical Physics: ; 615،627
19
nematollah Riazi, Mohammad Mohammadi (2012) Composite Lane-Emden Equation as a Nonlinear Poisson Equation INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: ; 1276،1283
20
Mohammad Mohammadi, nematollah Riazi (2011) Approaching Integrability in Bi-Dimensional Nonlinear Field Equations Progress of Theoretical Physics: ; 237،248
مقالات در همایش ها
1
فاطمه خوشخوی، کوروش قیصری، محمد محمدی (1397) اولین تراز یون میونی tHemu در یک روش تحلیلی- عددی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران
2
محمد محمدی (1397) سیستم کلاین گوردون گسترش یافته با یک جواب سالیتونی بدون جرم همایش گرانش و کیهان شناسی
3
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، کوروش قیصری (1397) محاسبه ی تراز انرژی یون های میونی و با استفاده از یک روش تحلیلی - عددی سی و چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1397
4
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، کوروش قیصری (1397) محاسبه تراز انرژی یون های میونی dHe و pHe با استفاده از یک روش تحلیلی عددی سی و چهارمین کنفراس فیزیک ایران 1397
5
علی علیزاده، کوروش قیصری، محمد محمدی (1395) محاسبه میزان مصرف سوخت راکتور بوشهر در کمینه و بیشینه قدرت در دوره دوم سوختگذاری اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
6
مریم برهانی، کوروش قیصری، محمد محمدی (1395) مقایسه طیف نوترون قلب راکتور بوشهر با راکتور Biblis B اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
7
شعله حاجب، محمد محمدی، عباس دشتی منش، علی رضا کاظمی پور اسفرجانی (1394) دمپ حرکت پیچ شناور و تبدیل انرژی آن به الکتریسیته توسط مبدل میراگر جرمی تنظیم شده همایش صنایع دریایی
8
کوروش قیصری، محمد محمدی، پرهام خسروی بابادی (1394) بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر به ازای مقادیر مختلف تزریق راکتیویته با استفاده از مدل گره کنفرانس فیزیک ایزان
9
کوروش قیصری، محمد محمدی، پرهام خسروی بابادی ، محمد دهقانیان (1393) تزریق راکتیویته و بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر در دوره ی دوم سوخت گذاری کنفرانس هسته ای ایران
10
کوروش قیصری، محمد محمدی، پرهام خسروی بابادی ، محمد دهقانیان (1393) تزریق راکتیویته و بزرسی دینامیک قلب راکتور بوشهز بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران، اصفهان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
محمد محمدی، حسین سلیمی، سیدناصر جابری (1400) بررسی زبان حماسی در سروده های مهرداد اوستا
4
5
مرتضوی فاطمه ، کوروش قیصری، محمد محمدی (1400) مطالعه هدف های چند لایه ای تکرار شونده برای تولید اتم میونی
6
7
پرهام خسروی بابادی ، محمد محمدی، کوروش قیصری (1394) بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر: تأثیر راکتیویته بر شار نوترون
8
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس