17 آذر 1402
محمد محمدي

محمد محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09171021581
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان An Energetically Stable Q-ball solution in 3 1 Dimensions
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله PHYSICA SCRIPTA
شناسه DOI
پژوهشگران محمد محمدی (نفر اول)

چکیده

The paper, classically, presents an extended Klein-Gordon field system in 3 1 dimensions with a special Q-ball solution. The Q-ball solution is energetically stable, that is, for any arbitrary small deformation above the background of that, total energy always increases. The general dynamical equations, just for this special Q-ball solution, are reduced to the known versions of a complex nonlinear Klein-Gordon system, as its dominant dynamical equations.